wsa935x100

zebrowski2

primator202108

openmed2015b

Wojewoda podpisał rozporządzenie ws. zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej
Wojewoda podpisał rozporządzenie ws. zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej

Wojewoda podpisał rozporządzenie ws. zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii granicy państwowej

W środę (15.06) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu przebywania na obszarze 200 metrów od linii polsko-białoruskiej granicy państwowej. Wejdzie ono w życie 1 lipca i będzie obowiązywało do 15 września br.

Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało 9 czerwca, iż nie widzi konieczności przedłużenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na obecnych zasadach. Ostatnim dniem obowiązywania rozporządzenia MSWiA z 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi będzie 30 czerwca br.

Mając jednak na uwadze m.in. utrzymującą się zwiększoną presję migracyjną oraz prowadzenie prac związanych z budową bariery elektronicznej, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wystąpił do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o wprowadzenie zakazu przebywania na obszarze 200 m od linii polsko-białoruskiej granicy państwowej, na odcinku całego województwa podlaskiego, za wyjątkiem odcinków granicy państwowej przebiegających na rzekach granicznych Świsłosz i Istoczanka.

Wojewoda przychylił się do wniosku Komendanta i na podstawie art. 8 ustawy z 29 października 2021 r. o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, wprowadził zakaz przebywania na następujących odcinkach:
od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarzem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498;
od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444.
Przedmiotowy obszar zostanie oznakowany tablicami z napisem "Obszar objęty zakazem przebywania - wejście zabronione". Odcinek graniczny objęty zakazem przebywania wynosi 203,5 km.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. i będzie obowiązywało do 15 września 2022 r.

info/foto: PUW

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk