czwartek, 21 maj 2020 21:33

Obwodnica Sokół - zaproszenie do udziału w elektronicznych konsultacjach społecznych

Sokołowscy

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji na budowę obwodnicy Sokół w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678. Z uwagi na zakaz organizowania zgromadzeń, swoje uwagi można składać jedynie drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Wykonawca dokumentacji projektowej – Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o., działając z upoważnienia Inwestora: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zaprasza na elektroniczne konsultacje społeczne dotyczące przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678”.

Materiały dotyczące projektowanej drogi oraz wzór wniosku zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Sokoły: www.sokoly.pl/1398-obwodnica