czwartek, 24 wrzesień 2020 19:35

Krzyżewo. Rośliny bobowate źródłem zdrowia. Konferencja promująca spot „Same swoje”

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Co wiemy o roślinach bobowatych? Dlaczego warto je hodować i jak wpływają na glebę? Na te i inne pytania odpowiada spot „Same swoje”, zrealizowany w ramach projektu Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie „Rośliny bobowate jako cenne źródło białka i pożytek pszczeli”. W środę (23.09) w urzędzie marszałkowskim odbyła się konferencja poświęcona temu tematowi. Otworzył ją Stanisław Derehajło, wicemarszałek województwa.

- To, co zaczęliśmy wspólnie ze Stacją Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie robić, to zmieniać Podlasie na lepsze - zaczął wicemarszałek. - Rolnictwo to krąg zamknięty, nie da się go zaprogramować, wiele rzeczy jest zależnych od czynników wyższych. Jako rolnicy musimy nieustannie pogłębiać swoją wiedzę, uczyć się, stosować różnego rodzaju doświadczenia. Film „Same swoje" pokazuje nasze tradycyjne wartości, z których wyrastamy i na których też budujemy naszą przyszłość - mówił Stanisław Derehajło.

Zaprezentowany podczas konferencji spot w sposób nieszablonowy promuje uprawę roślin bobowatych. Zrealizowano go w Podlaskiem z udziałem białostockich aktorów: Andrzeja Zaborskiego, Krzysztofa Dziermy oraz uczestniczki warsztatów Teatru Dramatycznego w Białymstoku – Kamili Puczel. Do kończącej film sceny, w której policjant wręcza akt darowizny wnuczce, nawiązał marszałek Derehajło.

- My, jako rolnicy, tak naprawdę jesteśmy dzierżawcami ziemi przez okres mniej więcej 40 lat. I później tę ziemię przekazujemy swoim następcom. Ziemia nie jest przedmiotem biznesu jako takiego. Na niej, owszem, trzeba zarabiać, ale to jest przede wszystkim część Polski - podkreślił wicemarszałek.

Z kolei Bronisław Puczel, dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie mówił, jak niezwykle ważna jest promocja roślin bobowatych, które są niezastąpione przede wszystkim ze względu na poprawę jakości gleby, jej struktury i zdolności plonotwórczych.

- Rośliny bobowate są alternatywą dla genetycznie modyfikowanej i importowanej soi. Wiele mówi się na temat uprawy GMO, której Europa nie akceptuje. Bronimy się przed produktami genetycznie modyfikowanymi, a tymczasem soja wpływa do Polski bardzo szerokim strumieniem. Alternatywą dla genetycznie modyfikowanej soi są właśnie rośliny bobowate, które dodatkowo mają zbawienny wpływ na glebę, na której są uprawiane – podkreślał dyrektor.

Bronisław Puczel zaznaczył też, jak ważne jest zabezpieczenie Polski w żywnościowe i paszowe białko, produkowane przez rodzimych rolników i rodzime firmy.

Satysfakcji ze współpracy nad filmem nie kryli aktorzy, który już po raz drugi spotkali się na planie projektu realizowanego przy współpracy krzyżewskiej Stacji z urzędem marszałkowskim. Podkreślali, że praca na filmem wzbogaciła ich wiedzę i pozwoliła docenić przydatność roślin typu białkowego. Wyrazili też nadzieję, że wkrótce powstanie kolejny spot z ich udziałem, a na następnej konferencji będą mogli prezentować trylogię promującą podlaskie rolnictwo.

Rośliny bobowate źródłem zdrowia

Promocja uprawy roślin bobowatych ma zwiększyć świadomość rolników na temat gatunków i odmian oraz walorów ich uprawy oraz pozytywnego wpływu na glebę, przydatność do produkcji wartościowych pasz i miodu.

Stacja Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, prowadząc badania w zakresie zachowania różnorodności genetycznej roślin (uprawa bobiku, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i żółtego oraz soi) oraz zróżnicowanego systemu gospodarowania (system konwencjonalny, zintegrowany i ekologiczny) upowszechnia wiedzę w zakresie zachowania różnorodności genetycznej roślin. Ma to się przyczynić do rozwoju gospodarstw konwencjonalnych i ekologicznych w Podlaskiem. Będą one efektywniejsze, co wpłynie na promocję jakości życia na wsi, a tym samym rozwoju zawodowego.

W środowym spotkaniu udział wzięli także: Andrzej Pleszuk i Iwona Krzyżanowska - dyrektorzy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, Jolanta Puczel - kierownik Działu Badawczo-Doświadczalnego Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie, Magdalena Gołębiewska - specjalista ds. doświadczalnictwa w Stacji, Bożena Łozowicka - kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Białymstoku, Andrzej Borusiewicz - prorektor ds. dydaktyki w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomża, Adam Pietruszyński - prezes firmy Grupa Agrocentrum oraz Andrzej Remisiewicz - właścicel firmy Trans-Rol Kruszewo Wypychy.

Projekt „Rośliny bobowate jako cenne źródło białka i pożytek pszczeli” został zrealizowany przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP) i Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Jego wartość to ponad 53 tys. zł.

(info: UMWP)

Dział: Sokoły