poniedziałek, 12 październik 2020 20:28

"Na Podlasiu w Sokołach" wideoklip w ramach projektu "Folk mi w duszy gra" [wideo]

Ozonowanie Choinki

Młodzież z gminy Sokoły, biorąca udział w projekcie "Folk mi w duszy gra", nagrała ścieżkę dźwiękową oraz teledysk do piosenki "Na Podlasiu w Sokołach".

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach: Projekt zakończony sukcesem! Młodzież biorąca udział w projekcie „Folk mi w duszy gra” nagrała ścieżkę dźwiękową oraz teledysk do piosenki „Na Podlasiu w Sokołach” z pomocą doświadczonych osób. Film pokazuje piękne krajobrazy i miejsca w naszej gminie.

W ten sposób zachęca do odwiedzenia i poznania uroków Podlasia. Piosenka została wybrana wspólnie z prowadzącymi zajęcia i warsztaty muzyczne: Iwoną Rogalską i Piotrem Ostrowskim. Pochodzi ze zbiorku „Pieśni i tańce w łatwym układzie dla dzieci uczynione" w opracowaniu muzycznym Lecha Mazurka.

Wideoklip dostępny do obejrzenia na FB Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Sokołach.

Dokonaliśmy ewaluacji naszego projektu.

W trakcie sesji plakatowej – posterowej – uczestnicy odpowiadali na pytania:

  • Czego się dowiedzieli?
  • Co wynoszą z projektu dla siebie?
  • Kogo poznali dzięki projektowi?
  • Co umieliby zrobić samodzielnie po projekcie?
  • Jaki powinien być kolejny projekt?
  • Co chcieliby w nim robić?

Wśród odpowiedzi udzielonych na wydzierankach podsumowujących projekt młodzież chwaliła realizację projektu, cieszyła się z lepszego poznania swojej miejscowości, otoczenia oraz z radości samodzielnego tworzenia, a także umiejętności lepszego porozumiewania się z innymi i większego rozumienia mediów.

Organizatorzy i partnerzy projektu równie dobrze oceniają projekt i są dumni z osiągniętych celów. Szczegóły i informacje w CKB w Sokołach.

Dziękujemy: Podlaski Instytut Kultury, Narodowe Centrum Kultury!

Mamy nadzieję, że działania tego typu zachęcą dzieci i młodzież do inicjowania swoich pomysłów i marzeń. Wszystko jest do zrealizowania. Wystarczy chcieć!

Projekt "Folk mi w duszy gra" współrealizowany z Podlaskim Instytutem Kultury w Białymstoku został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

Dział: Sokoły