poniedziałek, 27 kwiecień 2020 18:58

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na odcinku Szepietowo - Łapy wydana

Ozonowanie Nasze Kwiaty

W poniedziałek (27.04) wojewoda podlaski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na odcinku Szepietowo - Łapy. To piąta decyzja, dotycząca prac na linii kolejowej E75 Czyżew - Białystok - fragmentu międzynarodowej trasy Rail Baltica.

- To ważna decyzja - dotyczy elementu trasy Rail Baltica, która ma znaczenie europejskie. Pociągi pasażerskie będą mogły poruszać się z prędkością 200 km na godzinę, a towarowe - 160 km na godzinę. To znacznie usprawni szybkość przemieszczania się osób i towarów - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Odcinek Szepietowo - Łapy, na który wojewoda wydał decyzję lokalizacyjną, ma długość ok. 23 km i przebiega na terenie pięciu gmin: Szepietowo, Nowe Piekuty, Sokoły, Poświętne oraz Łapy.

W ramach tej inwestycji zaplanowano:

  • przebudowę układu torowego i podtorza, celem dostosowania geometrii układu torowego do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością V=200 km/h , a pociągów towarowych z prędkością V=160 km/h. Pociągi pasażerskie będą osiągały prędkość 200 km/h dopiero wówczas, kiedy wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe będą przejazdami bezkolizyjnymi. Stąd PKP PLK S.A dzieli inwestycję na dwa etapy: pierwszy to dostosowanie torów i podtorza do prędkości 200 km/h –w/w decyzja lokalizacyjna, drugi to wykonanie bezkolizyjnych obiektów inżynieryjnych – odrębna decyzja lokalizacyjna.
  • rozbiórkę istniejących i budowę nowych peronów na przystankach osobowych : Szymbory, Jabłoń Kościelna, Zdrody Nowe, Łapy Osse, Racibory. Perony te będą wyposażone w wiaty peronowe, oświetlenie, elementy małej architektury, tablice informacyjne dla pasażerów, systemy oznakowania dotykowego etc.
  • budowę nowego wiaduktu kolejowego nad drogą gminną i rozbiórkę istniejącego w gminie Sokoły,
  • przebudowę przejazdów kolejowo - drogowych, przepustów kolejowych i drogowych,
  • przebudowę urządzeń srk, sieci elektroenergetycznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, sieci kablowej światłowodowej, sieci infrastruktury technicznej,
  • budowę ekranów akustycznych.

Celem inwestycji jest stworzenie możliwości rozbudowy linii w ramach europejskiego korytarza transportowego i wprowadzenie w przyszłości nowego europejskiego taboru dla transportu intermodalnego.

(PUW)

Dział: Szepietowo