piątek, 15 maj 2020 20:33

Szkoła z Sokół i uczennica z Szepietowa nagrodzeni w konkursie o bezpieczeństwie na wsi

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, iż rozstrzygnięta została X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Za najaktywniejszy udział w konkursie wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach, a III miejsce wśród klas IV-VIII zajęła Kornelia Samełko ze Szkoły Podstawowej w Szepietowie.

Celem konkursu corocznie jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczne hasło konkursowe ,,Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na  sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie. Wraz z dyrekcją i kadrą pedagogiczną szkół mamy możliwość skutecznego kształtowania prawidłowych postaw i zachowań wśród dzieci już od najmłodszych lat, co wpływa na efektywne zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom wypadkowym w gospodarstwie rolnym.
W tym roku była to wyjątkowa, jubileuszowa X edycja Konkursu, która zaowocowała 2927 pracami plastycznymi na terenie województwa podlaskiego. Każda z nich była niepowtarzalna i wyjątkowa, zaskakiwała pomysłowością i starannością wykonania. Uczniowie zaangażowali się w wykonanie prac całym sercem, co zauważyła Komisja Konkursowa podczas oceny prac konkursowych. W etapie wojewódzkim jej posiedzenie odbyło się 24 marca 2020 r.

Prace konkursowe były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I grupa to klasy 0-III, II grupa do klasy IV-VIII. Nagrodzono uczestników, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w obydwu kategoriach wiekowych, a także przyznano po 10 wyróżnień z każdej z w/w kategorii. Za najaktywniejszy udział w konkursie wyróżnienie otrzymały: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Sokołach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi oraz Zespół Szkół w Drohiczynie.

Laureatami etapu wojewódzkiego tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci zostali w I grupie wiekowej:

I miejsce: Dominika Kimborowicz, Szkoła Podstawowa w Korycinie,
II miejsce: Gabriela Zalewska, Szkoła Podstawowa w Rutkach,
III miejsce: Maja Szmygiel, Szkoła Podstawowa w Sztabinie.

W II grupie wiekowej:

I miejsce: Piotr Staniszewski, Szkoła Podstawowa w Ławsku,
II miejsce: Zuzanna Kłosko, Szkoła Podstawowa w Surażu,
III miejsce: Kornelia Samełko, Szkoła Podstawowa w Szepietowie.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Centralna Komisja Konkursowa dokonała wyboru najlepszych prac spośród 96 przekazanych do etapu centralnego przez Wojewódzkie Komisje Konkursowe.

Na szczególne uznanie zasłużyli: Dominika Kimborowicz oraz Piotr Staniszewski, którzy otrzymali Wyróżnienie Prezesa Kasy, a także Maja Szmygiel, zdobywając nagrodę patronów medialnych konkursu oraz fundatorów.

Tegoroczna edycja konkursu była wyjątkowa również z powodu okoliczności, w których nastąpiło jej rozstrzygnięcie. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z ogłoszeniem epidemii na terenie całego kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19, w dalszym ciągu niemożliwe jest zorganizowanie uroczystego podsumowania etapu wojewódzkiego w/w konkursu. Sytuacja ta nie wyklucza jednak nagrodzenia laureatów, których prace konkursowe charakteryzowały się ogromną wyjątkowością, pomysłowością i starannością wykonania. Dzięki atrakcyjnym nagrodom, choć w części uhonorujemy ich trud.

Więcej informacji dot. Konkursu dostępnych jest na stronie: www.krus.gov.pl

(KRUS)

Dział: Szepietowo