środa, 21 październik 2020 18:30

Rail Baltica. Odcinek Szepietowo - Łapy z pozwoleniem na budowę

Ozonowanie Choinki
Rail Baltica. Odcinek Szepietowo - Łapy z pozwoleniem na budowę foto: PUW

- To odcinek bardzo istotny, długi, bo wynoszący ponad 23 km. Ma swój początek za miejscowością Szepietowo i dociera do Łap - mówił w środę (21.10) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski tuż przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę kolejnego w regionie odcinka międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica. Przebiega on przez gminy Szepietowo, Nowe Piekuty i Sokoły.

Odcinek przebiega przez gminy: Szepietowo, Nowe Piekuty i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim oraz gminy: Poświętne, Łapy i Łapy Miasto w powiecie białostockim.

W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie m.in. prac polegających na:

  • przebudowie układu torowego i podtorza, celem dostosowania geometrii układu torowego do prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich z prędkością V=200 km/h, a pociągów towarowych z prędkością V=160 km/h. Należy podkreślić iż pociągi pasażerskie będą osiągały prędkość 200 km/h dopiero wówczas, kiedy wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe będą przejazdami bezkolizyjnymi. Stąd PKP PLK S.A dzieli inwestycję na dwa etapy: pierwszy etap to dostosowanie torów i podtorza do prędkości 200 km/h – w/w decyzja o pozwoleniu na budowę, drugi to wykonanie bezkolizyjnych obiektów inżynieryjnych – odrębna decyzja o pozwoleniu na budowę
  • przebudowie przejazdów kolejowo-drogowych, przepustów kolejowych i drogowych,
  • przebudowie urządzeń srk, sieci elektroenergetycznych, trakcyjnych, stacji transformatorowych, sieci kablowej światłowodowej, sieci infrastruktury technicznej,
  • budowie ekranów akustycznych.

- Na tej trasie przebudowanych będzie 5 stacji: Szymbory, Jabłoń Kościelna, Racibory, Zdrody Nowe, Łapy Osse. Będą one miały zupełnie inny charakter, tj. zmieni się układ peronowy. Mają to być stacje nowoczesne, wyposażne w wiaty peronowe, oświetlenie, elementy małej architektury, tablice informacyjne dla pasażerów, systemy oznakowania dotykowego zapewniające możliwość bezpiecznego wyjścia na perony. Pozwolenie przewiduje na tym odcinku również budowę nowego wiaduktu i demontaż istniejącego w gminie Sokoły, a także prace dotyczące układu drogowego, który wchodzi w obszar kolejowy - tłumaczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Jest to inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia przewozu ludzi i towarów, której celem jest stworzenie możliwości rozbudowy linii w ramach europejskiego korytarza transportowego i wprowadzenie w przyszłości nowego europejskiego taboru dla transportu intermodalnego.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest podstawą do rozpoczęcia przez inwestora wszelkich robót budowlanych.

- Na podlaskich odcinkach trasy Rail Baltica to już kolejna taka decyzja. Zostaną w tym zakresie do wydania jeszcze dwie, dotyczące konkretnie układu dworcowego. Będą dotyczyły stacji Białystok oraz stacji Łapy - dodał na zakończenie wojewoda podlaski.

(foto/info: PUW)