sobota, 31 październik 2020 13:01

Praktyka drogą do sukcesu

W Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych przy Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, odbyły się kolejne warsztaty z zakresu przetwórstwa mleka oraz mięsa. Operacja pn. „Warsztaty z przetwórstwa uzupełnieniem wiedzy uczniów szkół rolniczych” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę w zakresie produkcji kiełbasy i serów na każdym etapie powstawania wyrobów.

Pod nadzorem specjalisty uczestnicy zapoznali się z technicznymi możliwościami, budową oraz pracą maszyn będących na wyposażeniu przetwórni. Instruktorzy przedstawili wszystkie procesy zachodzące podczas przetwarzania mleka i mięsa, informując jaki mają one wpływ na jakość końcowego produktu. Uczestnicy brali aktywny udział w warsztatach. Uczniowie mieli możliwość testowania różnych kompozycji smakowych stosowanych w serowarstwie. Osobiście przekonali się jak ważny jest dobór odpowiednich proporcji przypraw. Pozwala to zachować warunki sensoryczne produktu, często kojarzone z wrażeniami smakowymi i zapachowymi, które są znacznikami naturalności i bezpieczeństwa żywności.

Po okresie zachłyśnięcia się dostępem do żywności z różnych regionów świata obecnie widać trend wśród konsumentów w kierunku skrócenia dystansu między producentem żywności (rolnikiem) a konsumentem finalnym. Produkcja, przetwórstwo i dystrybucja w ramach tego krótkiego łańcucha odbywa się w określonym regionie/obszarze geograficznym. Obecnie producenci rolni mają możliwość sprzedaży swoich produktów za pomocą: dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) oraz rolniczego handlu detalicznego (RHD). Niezależnie od tego jakim kanałem sprzedaży producent czy rolnik będą zbywać swoje produkty, muszą spełnić wymagania związane z bezpieczeństwem żywności. Trzeba pamiętać, że producent/rolnik odpowiada za swój produkt i to on ponosi wszelkie konsekwencje wprowadzenia do obrotu żywności szkodliwej dla zdrowia lub życia człowieka.

Zamysłem przeprowadzonych warsztatów była chęć przekazania praktycznej i teoretycznej wiedzy z przetwórstwa mięsa i mleka. Daje to wymierne korzyści odbiorcom warsztatów, którzy posiadając praktyczne umiejętności mogą podjąć próby przetwarzania żywności na swoim terenie, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości na wsi oraz aktywizacji zawodowej i dywersyfikacji działalności na obszarach wiejskich. W konsekwencji do rozwoju obszarów wiejskich.

W trakcie trwania operacji powstały dwa filmy instruktażowe. Pierwszy z produkcji mięsa, drugi mleka. Każdy z filmów podzielono na trzy części w których kolejno prezentowane jest: wyposażenie linii do ww. przetwórstwa, przetwórstwo surowca na gotowy produkt, oraz prezentacje dobrych praktyk w zakładach produkcyjnych w województwie podlaskim. Zachęcam Państwa do obejrzenia naszych produkcji na kanale Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na stronie YouTube, pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCjEX3W_w6HOGivWCzvfy7JA/featured

Sylwia Sikorska

Dział: Szepietowo