06/12/2016 21:00

X Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów „Ja też umiem Ci pomóc"

Mięsny Zakątek

30 listopada 2016 r. w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie odbył się X Powiatowy Konkurs Gimnazjalistów „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”.

Celem konkursu było nabycie oraz doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a dzięki temu pokonanie bariery nieśmiałości oraz przyjęcie aktywnej postawy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia drugiego człowieka.

Organizatorzy X Powiatowego Konkursu „Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”:

  • Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie,
  • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Oddział Ratunkowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Materiały niezbędne do przeprowadzenia konkursu, nagrody dla uczestników oraz poczęstunek zostały ufundowane przez:

  • Spółdzielczy Bank Rozwoju w Szepietowie,
  • Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
  • Firmę Mlek – Mar Marta Krajewska w Szepietowie,
  • Radę Rodziców Publicznego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie.

W konkursie wzięło udział 11 trzyosobowych zespołów z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego. Rywalizacji podjęły się szkoły z: Ciechanowca, Czyżewa, Jabłonki Kościelnej, Jabłoni Kościelnej, Klukowa, Kulesz Kościelnych, Nowych Piekut, Rosochatego Kościelnego, Sokół, Szepietowa i Wysokiego Mazowieckiego. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną (test składający się z zadań zamkniętych) uczestnicy pisali indywidualnie. Suma punktów zdobyta przez drużynę była dzielona przez 3, a otrzymana średnia była wynikiem drużyny z testu (maksymalnie drużyna mogła zdobyć 25 punktów). Zadania w części praktycznej wykonywane były przez całą drużynę. W części tej maksymalnie można było zdobyć 28,5 punktu. W sumie z obu części można było uzyskać 53,5 punktu.

Część teoretyczną i praktyczną konkursu opracowała oraz rzetelnie i sumiennie oceniała komisja w składzie: Tomasz Sieńczuk – z-ca komendanta PSP, opiekun konkursu, przewodniczący Komisji, ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Sylwester Dąbrowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Daniel Brzozowski – ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy (przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem), Marcin Załuska – ratownik medyczny, Paweł Dworakowski – ratownik medyczny (przedstawiciele Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem).

Zmagania konkursowe oraz wręczenie nagród odbywały się w obecności kibicujących uczniów gimnazjum, opiekunów drużyn i zaproszonych gości. Wszyscy członkowie zwycięskich zespołów otrzymali nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, do wyboru były kamery cyfrowe, gogle VR oraz głośniki bezprzewodowe. Dodatkowymi nagrodami dla osób ze zwycięskich drużyn były gry logiczne. Każdemu zespołowi przewodniczący Komisji wręczył album o działalności PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Drużyna, która w tym roku zdobyła najmniej punktów otrzymała, ufundowaną przez PSP w Wysokiem Mazowieckiem, maskotkę – strażaka. Szkołom startującym w konkursie, sponsorom oraz współorganizatorom zostały wręczone statuetki, a wszystkim uczestnikom, ich opiekunom, sędziowskiej Komisji oraz zaproszonym gościom pamiątkowe znaczki.

Tegoroczni zwycięzcy X edycji Konkursu:

  • I miejsce – Kulesze Kościelne
  • II miejsce – Nowe Piekuty
  • III miejsce – Szepietowo

(foto/info:KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem)

Dział: Szepietowo