poniedziałek, 10 wrzesień 2018 20:28

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnach-Szubach [wideo/foto]

Sokołowscy
90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnach-Szubach [wideo/foto] foto: Ania Olędzka

W sobotę, 8 września podczas Dożynek Gminnych w Wojnach-Krupach odbyła się Uroczystość Obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnach-Szubach.

Historia OSP Wojny-Szuby

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnach Szubach istnieje od 1928 roku. Inicjatorem założenia był miejscowy nauczyciel Bolesław Stopiński, wspomagał go Czesław Bednarski . W latach 30- tych pobudowano nową remizę a jednostka liczyła 15 członków czynnych. Na prezesa wybrano Bolesława Stopińskiego, a naczelnikiem został wybrany Czesław Bednarski. Na pierwszy sprzęt składała się sikawka ręczna, kilka odcinków i hełmów oraz dwie trąbki. Na akcje sprzęt wożono wozami konnymi. Taki stan rzeczy trwał do rozpoczęcia II wojny światowej i w czasie jej trwania. Po zakończeniu działań wojennych wybrano nowy zarząd na prezesa dh Henryka Pietrzaka i naczelnika dh Józefa Kaczanowskiego. W 1955 roku jednostka zakupiła pierwszy samochód marki FORDSON służył do przewozu sprzętu i strażaków. W latach 60- tych podjęto uchwałę budowy nowej strażnicy. Najbardziej tragiczny w dziejach jednostki był wielki pożar w marcu 1974 roku, w którym spłonęło 168 różnych budynków w tym 22 mieszkalnych. Po tych wydarzeniach strażacy jednostki przeżyli wiele i bardziej zmobilizowali się do dalszej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Jednostka została wyposażona w samochód ze zbiornikiem wodnym i pozyskano wiele dodatkowego sprzętu. Również w roku 1974 została pobudowana nowa remiza strażacka w raz ze świetlicą. W tym czasie strażacy uczestniczyli w każdych organizowanych ćwiczeniach i zawodach na wszystkich szczeblach zajmując czołowe miejsca. Ciągły rozwój jednostki, podnoszenie wyszkolenia i angażowanie społeczności przede wszystkim młodzieży dał początek pomysłu wybudowania nowoczesnej remizy. Pomysł ten został zrealizowany w 2008 roku. Międzyczasie jednostka pozyskała samochód JELCZ, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. W roku 2010 strażacy i społeczność Wojen ufundowali sztandar dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnach Szubach. Powyższy rozwój i osiągnięcia jednostki możliwe były dzięki bardzo dobrej działalności wybranych zarządów jednostki w poszczególnych latach, wsparcie Urzędu Gminy oraz wielu darczyńców.

Podczas uroczystości jubileuszowych Jednostka OSP Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona Złotym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa”, natomiast druhowie w niej działający otrzymali następujące odznaczenia:

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • Dh Adrian Bednarski,
 • Dh Tomasz Kalinowski.

Brązową Odznaką Honorową „Podlaski Krzyż Floriański” odznaczeni zostali:

 • Dh Wojciech Dąbrowski,
 • Dh Ireneusz Guzowski,
 • Dh Marek Kalinowski,
 • Dh Tadeusz Kalinowski,
 • Dh Michał Karolak,
 • Dh Ryszard Konicki,
 • Dh Jerzy Krystosiak,
 • Dh Sylwester Pawłowicz,
 • Dh Andrzej Szymoniak,
 • Dh Robert Wyszyński.

Odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali:

 • Dh Daniel Konicki,
 • Dh Mariusz Święcki.

Odznaką „Za Wysługę Lat” odznaczeni zostali:

Lat 60:

 • Dh Henryk Bednarski,
 • Dh Jan Guzowski,
 • Dh Czesław Pawłowicz,
 • Dh Stanisław Samulski,
 • Dh Stanisław Szymański

Lat 55:

 • Dh Henryk Szymoniak

Lat 50:

 • Dh Stefan Wiśniewski

Lat 45:

 • Dh Stanisław Kalinowski, Dh-Ryszard Konicki

Lat 40:

 • Dh Krzysztof Andrzejczuk, Dh-Zbigniew Krystosiak

Lat 35:

 • Dh Mirosław Wiśniewski

Lat 25:

 • Dh Piotr Jóźwiak

Lat 20:

 • Dh Marian Budziński,
 • Dh Wojciech Jóźwiak,
 • Dh Grzegorz Wiśniewski,
 • Dh Jerzy Zarzecki,
 • Dh Andrzej Kaczanowski

Lat 5:

 • Dh Łukasz Gaczkowski,
 • Dh Norbert Dąbrowski

Odznaką brązową „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

Dziewcząt odznaczeni zostali:

 • Daria Budlewska, Gabriela Budlewska, Ewa Godlewska, Agata Piętka, Elżbieta Piętka, Kinga Wasilewska, Kamila Zabłudowska

Chłopców odznaczeni zostali:

 • Dawid Budlewski, Gracjan Budlewski, Łukasz Dąbrowski, Mateusz Dąbrowski, Jakub Dudziński, Łukasz Gaczkowski, Krystian Krystosiak, Jakub Niemyjski, Jakub Pietrzak, Bartłomiej Wiśniewski, Maciej Wyszyński, Marcin Zarzecki.

Uroczyście odsłonięto również tablicę ufundowaną przez druhów z OSP Wojny Szuby z okazji jubileuszu powstania jednostki oraz na pamiątkę strażaków, którzy odeszli na wieczną służbę.

OSP w Wojnach-Szubach składa serdeczne podziękowania:

 • Burmistrzowi gminy Szepietowo Robertowi Lucjanowi Wyszyńskiemu za współudział w organizacji uroczystości,
 • Tadeuszowi Kalinowskiemu - organizatorowi uroczystości 90-lecia,
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Szepietowie,
 • Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Tomaszowi Paduchowi,
 • Młodzieżowej Orkiestrze Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie,
 • Dyrektorowi szkoły Andrzejowi Wyszyńskiemu,
 • Staroście Bogdanowi Zielińskiemu,
 • Biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu,
 • Komendantowi Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem starszemu brygadierowi Andrzejowi Koc,
 • Marszałkowi Województwa Podlaskiego Jerzemu Leszczyńskiemu,
 • Dowódcy JRG Zbigniewowi Zalewskiemu,
 • Posłowi Jackowi Boguckiemu,
 • Europosłowi Jarosławowi Kalinowskiemu,
 • Członkowi Zarządu Województwa Podlaskiego Stefanowi Krajewskiemu,
 • Brygadierowi Krzysztofowi Konickiemu,
 • Bractwu Kurkowemu,
 • Wszystkim przybyłym jednostkom straży pożarnej,
 • Radnym gminy Szepietowo,
 • Mieszkańcom parafii Wojny Krupy,
 • Sponsorom,
 • Zaproszonym i przybyłym gościom.

Foto: Ania Olędzka