środa, 17 lipiec 2019 20:46

180 tys. zł na zajęcia i doposażenie szkół w Dąbrówce Kościelnej i Wojnach-Krupach

Sokołowscy

Gmina Szepietowo w ramach projektu pn. „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu” zainwestuje w rozwój umiejętności uniwersalnych, uzdolnień oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla 144 uczniów w dwóch szkołach podstawowych w gminie Szepietowo - w Dąbrówce Kościelnej oraz w Wojnach-Krupach.

Cztery umowy na projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego podpisali dziś ich realizatorzy i przedstawiciele władz województwa: wicemarszałek Stanisław Derehajło i Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Dotacje o łącznej wartości blisko 1 400 tys. zł będą przeznaczone na wsparcie uczniów, nauczycieli, osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

- Gmina Szepietowo – projekt pn.: „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu”; wartość 191 328,75 zł, dofinansowanie: 180 832,75 zł – projekt zakłada dodatkowe zajęcia dla uczniów i doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK w miejscowościach Dąbrówka Kościelna i Wojny-Krupy.

- Agencja Rozwoju Regionalnego „ Ares” S.A. – projekt pn.: „Rozwiń Skrzydła”; wartość: 899 239,62 zł, dofinansowanie: 809 315,62 zł – skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

- Stowarzyszenie „Nasze Ignatki Osiedle” – projekt pn.: „Nowa jakość życia w Gminie Juchnowiec Kościelny”; wartość: 139 281,25 zł, dotacja: 132 081,25 zł. Cel główny projektu to wzrost oraz pobudzenie integracji społecznej oraz zdrowotnej u osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami w zakresie narządu ruchu.

- Gmina Turośń Kościelna – projekt pn.: „The sky is the limit”; wartość: 126 326,75 zł, dofinansowanie: 113 690,75 zł - skierowany do uczniów i nauczycieli w dwóch szkołach podstawowych w Turośni Dolnej i Tołczach.

- Życzę Wam samych sukcesów w realizacji projektów i gratuluję otrzymania dotacji – mówił podczas podpisywania umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Diagnoza poprzedzi wsparcie

Suwalska Agencja Rozwoju Regionalnego „ Ares” S.A. będzie pracować z grupą 50 osób z powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego i miasta Suwałki. Celem jest wzmocnienie ich kompetencji a także wyposażenie w nowe kwalifikacje m.in. zawodowe. Każdy uczestnik projektu przejdzie indywidualną diagnozę społeczną, otrzyma wsparcie socjoterapeutyczne i psychologiczne, weźmie udział w warsztatach rozwoju osobistego i kursach oraz stażach zawodowych.

Projekt Stowarzyszenia „Nasze Ignatki Osiedle” swoje działania skieruje przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami.

- Jesteśmy młodym, bo dwuletnim stowarzyszeniem, ale czynnie braliśmy udział w pracach nad programem rewitalizacji gminy Juchnowiec Kościelny i zauważyliśmy bardzo dużo osób starszych ale też dzieci z niepełnosprawnościami – mówiła nam Joanna Januszewska, prezes stowarzyszenia. – Wiemy, że samorząd nie ma tylu funduszy, by pomóc wszystkim, dlatego postanowiliśmy się tym zająć. To nasza druga umowa z tej dziedziny.

Stowarzyszenie stawia na rehabilitację zdrowotną 10 uczestników projektu, ale także integrację społeczną. Zaplanowane są indywidualne diagnozy kompetencji społecznych i zawodowych, a w proces integracyjny włączeni też będą bliscy uczestników: rodzina, przyjaciele czy sąsiedzi. Jednym z celów projektu – oprócz nacisku na poprawę stanu zdrowia – jest bowiem wzrost akceptacji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych a także wzmocnienie i zacieśnienie więzi rodzinnych.

Wzmocnią talenty i podniosą kwalifikacje

Umowę o dofinansowanie tym razem lokalnych szkół podpisali także włodarze gmin: Szepietowo oraz Turośń Kościelna.

- Szczególnie gratuluje Panu wójtowi Turośni, bo po raz kolejny w ostatnich dniach widzę go przy podpisywania umów – żartował na widok Grzegorza Jakucia, wójta Turośni Kościelnej wicemarszałek Derehajło. - Bo ja bardzo mocno wspieram marszałków w wydatkowaniu unijnych funduszy – żartem odpowiedział włodarz gminy.

A dzięki owemu wsparciu 37 uczniów i 14 nauczycieli szkoły w Turośni Dolnej oraz 89 uczniów podstawówki w Tołczach będzie mogło podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności w wykorzystaniu nowoczesnych technik nauki. W ramach przewidzianych działań zorganizowane zostaną między innymi zajęcia matematyczne, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, zajęcia kreatywne, Klub Młodego Przyrodnika i Matematyka oraz zajęcia logopedyczne.

Z kolei gmina Szepietowo w ramach projektu pn.: „Inwestycja w rozwój to klucz do sukcesu” – zainwestuje w rozwój umiejętności uniwersalnych, uzdolnień oraz dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla 144 uczniów w dwóch szkołach podstawowych w gminie Szepietowo: w Dąbrówce Kościelnej oraz w Wojnach-Krupach.

17072019szep

(źródło: Wrota Podlasia)