piątek, 04 październik 2019 18:16

Ewakuacja ludności na wypadek zagrożenia. Wielkie ćwiczenia w powiecie wysokomazowieckim [foto]

Sokołowscy
Ewakuacja ludności na wypadek zagrożenia. Wielkie ćwiczenia w powiecie wysokomazowieckim [foto] foto: PUW

Ponad pół tysiąca osób z blisko 30 instytucji wzięło udział w wojewódzkich ćwiczeniach "Obronne Podlasie 2019". Część pozorowanych wydarzeń odbyła się w gminach Sokoły i Wysokie Mazowieckie.

Sprawdzano gotowość do działań i zdolność do ewakuacji na wypadek np. zamachu terrorystycznego. „To największe w ostatnim czasie takie ćwiczenia w kraju” – mówił wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski na czwartkowym briefingu prasowym w Sokołach.

Jak zaznaczył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, ćwiczenia "Obronne Podlasie 2019" mają za zadanie „określić zasady współdziałania elementu pozamilitarnego, w sytuacjach podwyższonej gotowości do działań obronnych”. Jednocześnie zaznaczył, że ćwiczenia pozwolą wypracować lepsze metody współdziałania różnych instytucji i „dokonać korekt w dokumentach regulujących współdziałanie służb i instytucji pozamilitarnych z obronnością”.

"Obronne Podlasie 2019”: Ewakuacja ludzi drogami i koleją

W pierwszym etapie ćwiczeń autobusami przewieziono ok. stu osób z terenu gminy Sejny do trzech gmin powiatu kolneńskiego. Rolę ludności cywilnej odegrali studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Blisko stu uczniów z Łomży wzięło udział w epizodzie kolejowym ćwiczenia, który odbył się m.in. w Sokołach i gminie Wysokie Mazowieckie.

W ćwiczeniach brali udział przedstawiciele 26 instytucji, m.in. samorządy, policja, straż pożarna, Straż Graniczna, obrona cywilna kraju, wojska obrony terytorialnej, Straż Ochrony Kolei. Każda z nich miała swoje zadania do wykonania, np. policja zabezpieczała trasy przejazdów, ale też mienie z miejsc, z których ewakuowano ludzi.

Ćwiczący wypracowywali optymalne procedury decyzyjne Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas rozwiązywania problemów wynikających z zagrożenia organów administracji publicznej zamachami terrorystycznymi, sabotażowymi i działaniami hybrydowymi. Ponadto było to sprawdzenie przepływu informacji podczas współpracy ze środkami masowego przekazu.

EWAKUACJA III STOPNIA – KOLEJOWA
DATA: 03.10.2019 r.

POZORANCI

 • W rolę ludności cywilnej wcielają się uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Łomży oraz Akademickiej Szkoły Ponadgimnazjalnej z Łomży w liczbie ok 100 osób.

TRANSPORT

 • Transport w ramach ewakuacji zapewnią Przewozy Regionalne POLREGIO Oddział Podlaski w porozumieniu z Zakładem Linii Kolejowych w Białymstoku (PKP PLK S.A.).

EWAKUACJA

 • Osiągniecie stanu gotowości w gminach – godz. 9:00
  Rozpoczęcie procesu ewakuacji – godz. 9.30 (uzależnione od przyjazdu autobusów)

Gmina Sokoły (przyjęcie w punkcie etapowym 50 osób ewakuowanych, zakwaterowanie 25 osób ewakuowanych)

Zadania:

 • Zespół wyładowczy na stacji kolejowej w Sokołach
 • Zespół medyczny
 • Transport do szkoły w Sokołach
 • Zespół ewidencyjno-rozdzielczy w szkole w Sokołach (przyjęcie 25 osób)
 • Zespół medyczny
 • Zespół załadowczy na transport autobusowy do gminy Wysokie Mazowieckie (25 osób)
 • Posiłek dla ewakuowanej ludności

Gmina Wysokie Mazowieckie – m. Stara Ruś, remiza OSP (25 osób ewakuowanych)

Zadania:

 • Zespół wyładowczo-rozdzielczy w remizie OSP
 • Zespół medyczny

foto: UG w Sokołach/PUW