10/10/2019 15:03

Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu? Rozmowa z Łukaszem Siekierko, radcą prawnym, kandydatem do Sejmu RP z PiSu

W najbliższą niedzielę wybierzemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Zapytaliśmy Łukasza Siekierko, radcę prawnego, kandydata na posła do Sejmu RP (miejsce nr 12) o procedurę głosowania.

1. Panie Łukaszu 13 października udamy się do lokali wyborczych, aby wybrać swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu RP. Proszę powiedzieć jak będzie wyglądała procedura głosowania?

W lokalu wyborczym zostaniemy poproszeni o dokument ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Następnie otrzymamy dwie karty do głosowania, jedną z kandydatami do Sejmu, a drugą do Senatu. Na kartach do głosowania w wyborach do Sejmu RP będą wymienieni kandydaci na posłów, startujący z poszczególnych komitetów wyborczych. Aby oddać prawidłowo swój głos, należy postawić znak „X” w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. W przypadku wyborów do Senatu RP procedura oddawania głosu jest identyczna jak w przypadku wyborów do Sejmu RP, czyli stawiamy znak „X” w kratce przy nazwisku kandydata.

2. Ile głosów możemy oddać?

W najbliższych wyborach możemy oddać jeden głos na każdej karcie do głosowania, czyli jeden głos na kandydata na posła i jeden głos na kandydata na senatora. Jeżeli postawimy wspomniany znak „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo nie postawimy go wcale głos będzie nieważny. Także pamiętajmy o tej zasadzie.

3. Jak będą przeliczane głosy na mandaty w wyborach do Sejmu RP?

W wyborach do Sejmu RP wybierzemy w skali całego kraju 460 posłów, przy czym z naszego okręgu obejmujące całe województwo podlaskie 14 posłów. Po zakończeniu głosowania zliczane będą wszystkie głosy zdobyte przez poszczególne komitety wyborcze, a w podziale mandatów uczestniczyć będą te komitety, które w skali kraju przekroczą 5 %. Następnie kandydaci którzy dostali największą liczbę głosów uzyskują mandat. A więc mandat może otrzymać zarówno kandydat z miejsca pierwszego, jak i kandydat z miejsca 12, gdyż liczy się ilość oddanych głosów na poszczególnego kandydata, a nie miejsce na liście.

4. A w przypadku wyborów do Senatu RP?

Tutaj zasada jest troszeczkę inna niż w przypadku wyborów na posłów. W wyborach do Senatu RP nasze województwo zostało podzielone na 3 okręgi jednomandatowe. Ten, który najbardziej Nas interesuje obejmuje obszar powiatów: wysokomazowieckiego, bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. W wyborach do Senatu RP nie ma progów wyborczych, więc tak naprawdę liczą się głosy oddane bezpośrednio na określonego kandydata. Ten, który uzyska najwięcej głosów spośród wszystkich kandydatów z danego okręgu uzyskuje mandat senatora.

5. Panie Łukaszu, jeszcze jedno pytanie. W jakich godzinach będą czynne lokale wyborcze?

Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7.00 do godziny 21.00.

Red. : Dziękujemy za rozmowę

Dziękuję bardzo i zachęcam wszystkich do udziału w wyborach.