wtorek, 15 październik 2019 20:38

Nowy samochód dla OSP w Dąbrowie Dzięcieli [foto]

Sokołowscy
Nowy samochód dla OSP w Dąbrowie Dzięcieli [foto] foto: Patryk Wojtczuk PSP Wysokie Mazowieckie

11 października 2019 roku, za sprawą wieloletnich starań, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Dzięcieli otrzymała nowoczesny samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 3,5/30 z napędem 4×4 na podwoziu MAN TGM 13.290.

Zakup tego pojazdu był możliwy dzięki wspólnemu wysiłkowi i montażu finansowemu środków pochodzących z kilku źródeł: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 360 000,00 zł, ze środków na dofinansowanie KSRG – 30 000,00 zł, z Komendy Głównej PSP ze środków pochodzących z firm ubezpieczeniowych – 70 000,00 zł, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 70 000,00 zł, z innych środków 3 940,00 zł oraz dofinansowania z gminy w kwocie 300 000,00 zł.

Uroczysty apel rozpoczął się na placu przed kościołem w Jabłonce Kościelnej. Wybór tego miejsca nie był przypadkowy – miejscowej jednostce OSP w Jabłonce Kościelnej również przekazano użytkowany dotychczas przez OSP w Dąbrowie Dzięcieli ciężki samochód GCBA 4/20 na podwoziu Jelcza 325, który zastąpi wysłużony pojazd. Po przybyciu władz i gości honorowych, dowódca uroczystości kapitan Wojciech Sokołowski złożył meldunek Jarosławowi Zielińskiemu – sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłowi na sejm RP. Następnie odbył się przegląd pododdziałów oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Wójt gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski jako gospodarz uroczystości powitał licznie zgromadzonych gości, między innymi: Jarosława Zielińskiego – posła na sejm RP, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadbryg. Jarosława Wendta – podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, Andrzeja Koca – prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP, Łukasza Siekierko – wiceprzewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego, Bogdana Zielińskiego – starostę wysokomazowieckiego, prezesa zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP, mł. bryg. Adama Frankowskiego – komendanta powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem, bryg. Macieja Krajewskiego – komendanta powiatowego PSP w Zambrowie, mł. insp. Krzysztofa Woźniewskiego – komendanta powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, ks. Stanisława Ołowia – proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej, ks. Andrzeja Stypułkowskiego – proboszcza parafii pw. św. Stanisława w Dąbrowie Wielkiej.

Na strażackim święcie nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych: Roberta Wyszyńskiego – burmistrza Szepietowa, Józefa Zajkowskiego – wójta gminy Sokoły, Marka Kaczyńskiego – wójta gminy Nowe Piekuty, Stefana Grodzkiego – wójta gminy Kulesze Kościelne, funkcjonariuszy KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem oraz podmiotów i instytucji współpracujących na co dzień ze strażą pożarną: Tadeusza Noska – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Wysokiem Mazowieckiem, radnych powiatu i gminy oraz przedstawicieli Związku OSP RP, strażaków i weteranów służby pożarniczej, a także strażackich pocztów sztandarowych.

Po powitaniu nastąpiło oficjalne przekazanie nowego strażackiego samochodu OSP w Dąbrowie Dzięcieli oraz używanego – OSP w Jabłonce Kościelnej przez Jarosława Zielińskiego – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w asyście gości honorowych i poświęcenie nowego pojazdu. Uroczystość zakończyły podziękowania złożone na ręce wszystkich osób, dzięki którym był możliwy zakup tego jakże potrzebnego sprzętu oraz pamiątkowe zdjęcia.

Opracował: st. bryg. Tomasz Sieńczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie
Zdjęcia: Patryk Wojtczuk, KP PSP Wysokie Mazowieckie