środa, 16 październik 2019 15:00

Porozumienie zamiast procesu. Trwa "Tydzień mediacji" w powiecie wysokomazowieckim

Sokołowscy

Wysokomazowieccy policjanci uczestniczą w „Tygodniu Mediacji”, który w tym roku odbywa się od 14 do 18 października. 17 października przypada natomiast Międzynarodowy Dzień Mediacji. Policjanci podczas pełnionych dyżurów udzielają informacji w zakresie mediacji w m.in. sprawach karnych, wykroczeń i nieletnich.

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu karnego jak też i w sprawach o wykroczenia (art. 54 par 9 kpw w zw. z art. 23a kpk) na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga - nie narzucając jednak żadnego rozwiązania - w wypracowaniu porozumienia.

W związku z obchodami „Międzynarodowego Tygodnia Mediacji” dyżury pełnią także wysokomazowieccy policjanci, którzy zapraszają wszystkich zainteresowanych.

Policjanci dyżurują w godzinach 6:00-22:00 w ramach służb do obsługi zdarzeń kryminalnych tzw. „referenckich”. Wszystkim zainteresowanym udzielą informacji, porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)