piątek, 25 październik 2019 18:29

Wysokie Mazowieckie. Szpital szuka nowego dyrektora

Sokołowscy

We wtorek, 22 października ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Kwalifikacje wymagane od kandydata to m.in. wykształcenie wyższe, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy oraz wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków.

W wymaganiach dodatkowych wymieniono m.in. wiedzę na temat zadań realizowanych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

Kandydat musi też dołączyć pisemną koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem do 4 listopada. Wyniki konkursu poznamy w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.