piątek, 25 październik 2019 19:03

Jacek Bogucki odebrał zaświadczenie o wyborze na senatora [wideo/foto]

Sokołowscy
Jacek Bogucki odebrał zaświadczenie o wyborze na senatora [wideo/foto] Fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu

Formalnie Jacek Bogucki jest jeszcze posłem, ale już dziś odebrał  zaświadczenie o wyborze na senatora X kadencji. Uroczystość odbyła się 25 października w Senacie

W wyborach przeprowadzonych 13 października 2019 r. wybierano 100 senatorów spośród 278 kandydatów zgłoszonych przez 53 komitety wyborcze. Do Senatu X kadencji wybrano 24 kobiety i 76 mężczyzn. Spośród wybranych senatorów 48 zgłosił Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, 43 Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO.N  IPL Zieloni, 3 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, 2 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej i 4 zgłoszonych przez własne komitety wyborcze.

39 nowo wybranych senatorów po raz pierwszy znalazło się w Senacie, 20 z nich nie ma doświadczenia parlamentarnego. Doświadczenie parlamentarne ma 80 senatorów, w tym 41 senatorów ma doświadczenie wyłącznie senatorskie, a 12 senatorów wyłącznie poselskie, 18 senatorów ma staż zarówno senacki jak i poselski, 1 senator ma staż w Senacie, w Sejmie i w Parlamencie Europejskim, 1 ma staż w Senacie i w Parlamencie Europejskim, 19 senatorów ma doświadczenie poselskie w tym 7 było posłem w kraju i w Parlamencie Europejskim. Średnia wieku nowo wybranych senatorów to 58 lat.