czwartek, 20 luty 2020 20:47

229 pożarów, 347 miejscowych zagrożeń. Wysokomazowieccy strażacy podsumowali 2019 rok [foto]

Sokołowscy
229 pożarów, 347 miejscowych zagrożeń. Wysokomazowieccy strażacy podsumowali 2019 rok [foto] foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

14 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem odbyła się narada roczna podsumowująca sytuację pożarową i miejscowych zagrożeń oraz funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu wysokomazowieckiego w 2019 roku.

Komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem mł. bryg. Adam Frankowski rozpoczął naradę witając przybyłych gości: zastępcę podlaskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Piotra Pietraszkę, prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku – dh Andrzeja Koca, sekretarza powiatu wysokomazowieckiego – Jolantę Wyszyńską, komendanta powiatowego Policji – podinsp.. Marka Paleckiego, Tadeusza Zawistowskiego – nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka, Andrzeja Grzeszczuka – państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Ewę Konarzewską – zastępcę burmistrza miasta Wysokie Mazowieckie, Roberta Wyszyńskiego – burmistrza Szepietowa, Andrzeja Molendę – zastępcę burmistrza Czyżewa, Józefa Zajkowskiego – wójta gminy Sokoły, Dariusza Sikorskiego – wójta gminy Kobylin – Borzymy, Stefana Grodzkiego – wójta gminy Kulesze Kościelne, Marka Kaczyńskiego – wójta gminy Nowe Piekuty, Annę Czapkowską – sekretarza miasta i gminy Ciechanowiec, Krzysztofa Krajewskiego – wójta gminy Wysokie Mazowieckie, przedstawicieli ZOSP RP, przedstawicieli związków zawodowych oraz kadrę tutejszej Komendy Powiatowej PSP.

Następnie zaprezentowano przygotowany na spotkanie materiał: zastępca komendanta – st. bryg. Tomasz Sieńczuk przedstawił sytuację pożarową i występowanie miejscowych zagrożeń w 2019 roku na terenie naszego powiatu, komendant zreferował sprawy dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz działalności Komendy Powiatowej PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Na zakończeniu sprawozdania, przedstawiono wnioski wynikające z działalności operacyjnej, przekazanych dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym i tematyce szkoleń funkcyjnych OSP.

Kolejną częścią narady były wystąpienia zastępcy podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP oraz przedstawicieli służb współdziałających i lokalnego samorządu, a także przedstawienie planów i zamierzeń na przyszłość.

Naradę zakończyły podziękowania komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Adama Frankowskiego, za dotychczasowe efekty współpracy złożone na ręce przybyłych gości.

(info/foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem)