niedziela, 10 maj 2020 18:54

Powiat wysokomazowiecki. 400 tys. zł na profilaktykę wad postawy u dzieci

NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej otrzymał dotację w wysokości 400 tys. zł. Przebaczona będzie na kompleksową profilaktykę zdrowotną dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie wysokomazowieckim

Zarząd Województwa przyznał blisko 2,7 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na osiem projektów mających na celu profilaktykę wad postawy u dzieci.

Łomżyńskie Forum Samorządowe otrzymało 351 tys. zł na profilaktykę wad postawy w powiecie grajewskim, 291 tys. na profilaktykę w powiecie kolneńskim, 424 tys. zł – w mieście Łomża, 381 tys. zł – w powiecie łomżyńskim, 321 tys. zł – w powiecie zambrowskim. Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych dostała 245 tys. zł na profilaktykę w powiecie hajnowskim, 278 tys. zł – w powiecie siemiatyckim. Z kolei NZOZ Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Leczniczej dotację w wysokości 400 tys. zł przeznaczy na kompleksową profilaktykę zdrowotną dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie wysokomazowieckim.

Projekty te obejmują zarówno element edukacyjny, czyli zajęcia z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci, a także terapeutyczny – skierowany do dzieci z wykrytą wadą postawy/zaburzeniem rozwoju ruchu, polegający na leczeniu i rehabilitacji.

Przedsięwzięcia te zostały zgłoszone na nabór w ramach poddziałania 7.2.1 (Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Ich wartość wynosi 2,8 mln zł, dofinansowanie stanowi 2,7 mln zł.

(info/foto: UMWP)