wtorek, 12 maj 2020 19:33

ZUS przywraca bezpośrednie badania lekarskie

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Od 11 maja Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił bezpośrednie badania przez lekarzy orzeczników ZUS. Osoby starające się o świadczenia związane z niezdolnością do pracy są indywidualnie zawiadamiane o terminie oraz miejscu badania przez oddział ZUS, który prowadzi postępowanie związane z wydaniem orzeczenia.

- Bezpośredni kontakt podczas badania lekarskie przywracany jest etapowo. Zachowujemy wymagane środków ostrożności, które są podyktowane aktualną sytuacji sanitarno-epidemiologiczną - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Badania w poszczególnych jednostkach Zakładu planowane są przy szczególnym uwzględnieniu aktualnego stanu i rozwoju sytuacji epidemiologicznej na terenie poszczególnych jednostek ZUS. Brana jest pod uwagę liczby zachorowań na koronwirusa w danym regionie.

Dotąd, od 16 marca badania bezpośrednie zaplanowane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie były z powodu epidemii przesuwane na późniejszy okres.

We wszystkich tych sprawach, w których było to możliwe, nasi lekarze orzecznicy orzekali i w dalszym ciągu orzekają zaocznie, na podstawie dokumentacji. Obecnie stopniowo powracamy do normalnego trybu pracy, który uwzględnia także badania bezpośredniewyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Na podstawie Tarczy Antykryzysowej orzeczenia lekarskie, które były wydane na określony czas i stanowiły podstawę do wypłaty rent i świadczeń rehabilitacyjnych, a ich ważność upłynęła lub upłynie w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w ciągu 30 dni po odwołaniu tego stanu, są z mocy prawa przedłużane na 3 miesiące.

- Należy jednak spełnić pewien warunek. A mianowicie, taka osoba, której ważność orzeczenia kończy się musi złoży wniosek o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia- dodaje rzeczniczka.

 

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego