środa, 27 maj 2020 19:18

Waldemar Kikolski nowym Wicestarostą Wysokomazowieckim

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Podczas XVI Sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego dokonano wyboru Wicestarosty Wysokomazowieckiego oraz członka Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego. Nowym Wicestarostą został Radny Rady Powiatu Waldemar Stanisław Kikolski. Miejsce w Zarządzie Powiatu zajął radny Andrzej Lubowicki.

- Od 24 lutego, czyli od ponad trzech miesięcy mamy wakujące stanowisko na skutek śmierci naszego kolegi, Leszka Gruchały powiedział Starosta Wysokomazowiecki, Bogdan Zieliński. - Te trzy miesiące były okresem, w którym można było pewne rzeczy przemyśleć i do pewnych rzeczy dojrzeć. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobie nieżyjącego już Wicestarosty, z którym przepracowałem ponad 14 lat i z którym łączyły mnie więzy nie tylko zawodowe. (…) Osoba, którą chcę Państwu zaproponować pełniła już rolę Wicestarosty jako członek Zarządu, mówię o panu Waldemarze Stanisławie Kikolskim, który od tej kadencji jest członkiem Zarzadu i który w ciągu ostatnich czterech miesięcy, od czasu choroby naszego kolegi Leszka, pełnił rolę wicestarosty. Jest w radzie Powiatu od 2006 roku, był radnym, był przewodniczącym komisji właściwej ds. Oświaty, był wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, a od tej kadencji pełni rolę członka zarządu. Jego postępowanie i praca w Zarządzie Powiatu predestynują go do tego, by zgłosić go na to stanowisko.

W składzie komisji skrutacyjnej znaleźli się radni Cecylia Szmurło (przewodnicząca), Stanisław Grabowski oraz Leszek Dąbrowski.

W głosowaniu tajnym kandydat Waldemar Stanisław Kikolski otrzymał 15 głosów Za, 0 głosów Przeciw oraz 1 głos Wstrzymujący.

- Bardzo serdecznie dziękuję za to, że powierzyliście Państwo mi tę zaszczytną funkcjępowiedział Waldemar Kikolski. - Dziękuję Panu Staroście za miłe słowa i za propozycję objęcia stanowiska. Nie będzie moim zamiarem i nie będzie to możliwe, by zastąpić pana Leszka Gruchałę, ponieważ Leszek Gruchała był tylko jeden. Tę funkcję będę pełnił trochę inaczej, będzie to funkcja społeczna. Będę starał się sprostać oczekiwaniom, które przedstawił pan Starosta. Mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie owocna dla dobra naszego powiatu i dla dobra mieszkańców.

Podczas sesji wybrany został także nowy członek zarządu Powiatu. Kandydaturę radnego Andrzeja Lubowickiego zgłosił Starosta Wysokomazowiecki. Kandydat otrzymał 13 głosów Za, 1 głos Przeciw i 2 głosy Wstrzymujące.

 dsc4154

(info/foto: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem)