27/07/2020 18:05

Warsztaty uzdrowienia niebawem w Zambrowie! Zapraszamy!

Jeśli na sercu leży ci zdrowie innych ludzi, jeśli nie chcesz przechodzić obojętnie obok osób potrzebujących uzdrowienia, jeśli chcesz nauczyć się służyć innym modlitwą – te warsztaty są właśnie dla Ciebie! Nie wahaj się! Może to właśnie Ciebie chce użyć Bóg do uzdrawiania innych...

W Piśmie Świętym Jezus wzywa m.in. do modlitwy o chorych:

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. [Mk 16, 15-18]"

Czy każdy może zostać uzdrowiony? Co trzeba zrobić, aby tego doświadczyć? Czy każdy może się modlić o uzdrowienie? Czy choroba jest karą za grzechy? Jak nie stracić uzdrowienia? Dlaczego moja modlitwa nie działa, czy coś robię nie tak? - odpowiedzi na te pytania znajdziecie podczas sobotnich „Warsztatów uzdrowienia”, które poprowadzi znany charyzmatyk Leszek Korzeniecki.

Oprócz wykładów na podstawie Pisma Świętego, Leszek Korzeniecki podzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem i licznymi świadectwami skutecznej modlitwy o uzdrowienie. Będzie również czas na zadawanie pytań i ćwiczenia praktyczne.

Koszt całodziennych zajęć wynosi 50 zł (obiad w cenie).

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie zgłoszenia: ZGŁOSZENIE

UWAGA: ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność wniesienia opłaty.

Zapraszamy! Nie wahaj się! Może to właśnie Ciebie chce użyć Bóg do uzdrawiania innych...

WARSZTATY UZDROWIENIA
sobota, 1 sierpnia 2020 r.
godz. 10:30 – 19:00
ul. Mazowiecka 53, Zambrów
Organizator: Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie

inline 1029752 2217

Kościół Jezusa Chrystusa w Zambrowie jest częścią Kościoła Bożego w Polsce (Church of God), który został wpisany do Rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją 105, dnia 12 stycznia 1996 roku na podstawie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Kościół reprezentuje ogólnoświatowy ruch charyzmatyczny, którego przedstawicielami są liczne Kościoły Charyzmatyczne, Kościoły Zielonoświątkowe, Ruch Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim oraz grupy charyzmatyczne w wielu tradycyjnych Kościołach protestanckich i w Kościele Prawosławnym.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY