czwartek, 06 sierpień 2020 19:47

Wysokie Mazowieckie. Podpisano umowę na budowę drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej

Ozonowanie
Wysokie Mazowieckie. Podpisano umowę na budowę drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej foto: UM Wysokie Mazowieckie

W dniu dzisiejszym (06.08) Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko podpisał umowę z firmą Strabag Sp. z o.o, reprezentowaną przez dyrektora Tomasza Łochnickiego. Realizowana będzie inwestycja: "Budowa drogi od ul. Warszawskiej do ul. Podlaskiej w Wysokiem Mazowieckiem wraz z infrastrukturą techniczną".

Jak informuje Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie: Umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podpisana została z Marcinem Korcz. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi 1,1 km o szerokości jezdni 7m, chodniki, ścieżkę rowerową, przebudowę przepustu i skrzyżowania z drogą krajową nr 66, kanalizację sanitarną, deszczową, oświetlenie uliczne, wodociąg, kanał technologiczny. Koszt inwestycji wynosi 9.223.862,71 zł brutto, z czego samorząd uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ponad 4 mln zł. Okres realizacji inwestycji to sierpień 2020 – październik 2022r.

Jest to I etap budowy ciągu dróg od zachodniej części miasta, którego celem jest wyprowadzenie ruchu, zwłaszcza ciężkiego na obrzeża miasta. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie II etapu - od ulicy Podlaskiej do ul. Ludowej. W perspektywie najbliższych lat planowana jest budowa III etapu – od ul. Ludowej do ul. Aleja Niepodległości i wyprowadzenie ruchu na drogę krajową 66.