piątek, 02 październik 2020 20:09

Powiat wysokomazowiecki w strefie żółtej. Co to oznacza dla mieszkańców?

Powiat wysokomazowiecki w strefie żółtej. Co to oznacza dla mieszkańców? foto: KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem

Od soboty (03.10) obowiązywać będą nowe strefy żółte i czerwone. W najnowszym rozporządzeniu powiat wysokomazowiecki znalazł się na rządowej liście obszarów, w których obowiązywać będą dodatkowe obostrzenia związane z pandemią koronawirusa.

We wtorek, 29 września minister Adam Niedzielski poinformował, że ze względu na sytuację pandemiczną oraz rosnącą liczbę osób zakażonych koronawirusem, Ministerstwo Zdrowia przygotowało nowe obostrzenia. Od połowy października wprowadzone zostaną m.in.: nowe limity liczby osób biorących udział w zgromadzeniach, w tym w przyjęciach rodzinnych – w strefie zielonej do 100 osób, w strefie żółtej do 75 osób. Natomiast w strefie czerwonej pozostanie ograniczenie zgromadzeń do 50 osób.  Zgodnie z nowymi założeniami, w strefie czerwonej pojawi się nowe obostrzenie – ograniczenie działalności restauracji, pubów i barów do godziny 22.00. Z kolei obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej. 

Na chwilę obecną (02.10.2020r.) obowiązują obostrzenia dotyczące stref, które znamy już od połowy wakacji.

Poniżej restrykcje dotyczące mieszkańców "żółtej strefy":  

Organizacja kongresów i targów:

 • 1 osoba na 4m2

Wydarzenia sportowe:

 • max. 25% na widowni

Wydarzenia kulturalne:

 • w pomieszczeniach 25% widowni
 • otwarta przestrzeń na obiektach sportowych 25% widowni
 • otwarta przestrzeń max. 100 osób

Gastronomia:

 • 1 osoba na 4m2

Działalność hotelarska:

 • dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek

Wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne:

 • 1 osoba na 10m2

Siłownie:

 • 1 osoba na 7 m2

Kina:

 • max. 25% widowni 

Zgromadzenia:

 • max. 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

Kościoły:

 • w kościele jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
 • jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

Wesela i inne imprezy:

 • max. 100 osób, z wyjątkiem obsługi

Transport zbiorowy:

 • obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
  a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
  b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
 • obowiązek zakrywania ust i nosa.

Maski:

 • obecnie jest obowiązek:
  1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;
  2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowna odległość 1,5 m;
  3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
  4) w obiektach handlowych lub usługowych;
  5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
 • wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.

Handel:

 • obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Kluby nocne, dyskoteki:

 • zakaz prowadzenia działalności

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu:

 • obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Pełna lista obostrzeń dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia – KLIKNIJ TUTAJ