wtorek, 06 październik 2020 19:29

Świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub represjonowanym z powodów politycznych

Od 15 października, osoby posiadające status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, będą mogły ubiegać się o świadczenie wyrównawcze, jeśli pobierają: emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2 400 zł brutto miesięcznie.

Aby otrzymać świadczenie wyrównawcze trzeba złożyć wniosek, do którego należy dołączyć decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoby uprawnione do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze muszą dołącz również dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

- Wniosek o świadczenie wyrównawcze - jest to druk ER-SWA, można złożyć w każdej placówce ZUS. Decyzję w sprawie świadczenia wyda jednak ta placówka Zakładu, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

ZUS ustalając, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno – rentowych jest niższa niż 2400 zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego