wtorek, 03 listopad 2020 19:51

Ogłoszenie o organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

Komunikat Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego.

Z dniem 3 listopada 2020r. obwiązuje zmiana rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis umożliwia wprowadzenie w urzędach administracji publicznej wykonywania przez urzędników pracy zdalnej, a więc wykonywanie czynności urzędniczych poza siedzibą starostwa powiatowego.

W związku z trwającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, kierując się tylko i wyłącznie dobrem mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego, utrzymuję dotychczasową organizację obsługi dostosowaną do obowiązujących reżimów sanitarnych. Interesanci będą obsługiwani bezpośrednio w urzędzie przez pracowników starostwa powiatowego, jak długo tylko to będzie możliwe.

W ramach odpowiedzialności i wspólnego bezpieczeństwa proszę jednak o stosowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem.

W przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego proszę pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego określonego we właściwych przepisach w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
1. Zakrywaniu ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.
2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.
3. Zachowania bezpiecznego dystansu od innych osób przed i w budynku. Na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby. Nie dotyczy to osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością, tłumaczy języka, pełnomocników lub rodziców z dzieckiem.


Starosta Wysokomazowiecki
Bogdan Zieliński