sobota, 14 listopad 2020 17:04

KRUS. Refundacja składek dla niepełnosprawnych rolników i domowników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o przygotowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych broszurze zawierającej komplet informacji na temat możliwości refundacji składek na ubezpieczenie społeczne.

- osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą,
- niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników.

Broszura dostępna jest pod adresem:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Broszura_Refundacja_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_2020.pdf

 

 

p.o. Dyrektora
OR KRUS w Białymstoku
mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka