środa, 25 listopad 2020 19:26

Wysokie Mazowieckie. Stawki podatków opłat lokalnych oraz opłata za śmieci w 2021 roku bez zmian

W Wysokiem Mazowieckiem na dotychczasowym poziomie pozostawiono stawki podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych oraz opłaty za śmieci

Jak informuje Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko: - W związku z trudną sytuacją w kraju związaną z pandemią koronawirusa, która w wielu przypadkach wpłynęła na kondycję firm jak i osób fizycznych, poprzez zmniejszenie lub utratę dochodów – informuję o pozostawieniu wszystkich opłat wnoszonych na rzecz miasta na poziomie roku 2020. Dotyczy to w szczególności stawek podatków i opłat lokalnych, podatku od środków transportowych oraz opłaty za śmieci. Stawki obowiązujące w roku 2021:

a) 0,67 zł od 1 m2 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
c) 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej od budynków mieszkalnych lub ich części
d) 0,17 zł od 1 m2 powierzchni gruntów pozostałych
e) 12,00 zł od jednego mieszkańca to stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wszystkie stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmiany.