niedziela, 29 listopad 2020 10:17

Historie podlaskie: wysokomazowieccy ojcowie niepodległości [wideo]

Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej serdecznie zaprasza do obejrzenia zapisu spotkania z drem Tomaszem Śmigielskim oraz Ignacym Śmigielskim - „Historie podlaskie: wysokomazowieccy ojcowie niepodległości”. Prelegenci opowiadają o sylwetkach postaci związanych z Wysokiem Mazowieckiem i okolicami, które odegrały istotną rolę w walkach o wolność Rzeczypospolitej.

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu Podlaska Akademia Edukacji Społecznej dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-20.

Projekt objęli Patronatem Honorowym:

  • Wojewoda Podlaski - Pan Bohdan Paszkowski
  • Marszałek Województwa Podlaskiego - Pan Artur Kosicki
  • Podlaski Instytut Kultury.