czwartek, 21 styczeń 2021 11:35

W PIT-11 podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika – coroczne obowiązki pracodawcy

Zbliża się termin złożenia przez pracodawców w urzędzie skarbowym deklaracji PIT-11. Należy to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej do 1 lutego 2021 r. Pamiętaj, że jako pracodawca (płatnik) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym właściwy numer PESEL lub NIP pracownika (podatnika).

Zgodnie z przepisami deklaracje PIT-11 pracodawcy powinni przekazać do urzędów skarbowych do końca stycznia. Niemniej w związku z tym, że 31 stycznia wypada w tym roku w niedzielę, termin przesuwa się na 1 lutego.

Prawidłowe dane pozwolą wygenerować bezbłędne rozliczenie za 2020 rok, a pracownik bez problemu będzie mógł zalogować się do usługi Twój e-PIT i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu, rozliczyć swój podatek dochodowy. Jeśli Twój pracownik jest obcokrajowcem, poinformuj go o sposobach uzyskania numeru PESEL lub NIP, poprzez złożenie wniosku o jego nadanie do organu właściwego, którym jest:

  • Urząd gminy – właściwy dla miejsca zameldowania pracownika
  • Urząd gminy – właściwy dla pracodawcy, jeśli pracownik nie jest zameldowany w Polsce
  • Urząd Dzielnicy Warszawa – Śródmieście – jeśli pracownik jeszcze nie pracuje lub pracodawca ma siedzibę za granica Polski.

Szczegóły i wzór wniosku dostępne są na portalu gov.pl, również w języku angielskim i ukraińskim.

Dodatkowe informacje na www.podatki.gov.pl/pit/dla-pracodawcy-platnika/

(KAS)