środa, 04 lipiec 2018 18:15

Program odnowy wsi. Pieniądze dla Szepietowa, Wysokiego Mazowieckiego, Kulesz Kościelnych i Czyżewa

Ozonowanie Nasze Kwiaty

Remonty świetlic, wyposażenie placów zabaw, zakup komputerów do gminnych ośrodków kultury czy tworzenie siłowni „pod chmurką” – to tylko niektóre z inwestycji, które są realizowane dzięki Programowi Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Samorząd wygospodarował na ten cel ze środków własnych blisko 650 tys. zł. Pieniądze trafią m.in. do Szepietowa, Wysokiego Mazowieckiego, Kulesz Kościelnych i Czyżewa.

- Jest wiele programów za pośrednictwem, których wspieramy obszary wiejskie, ale dzięki takim małym grantom jak te z Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego sołectwa mogą realizować mniejsze, a też ważne przedsięwzięcia – mówił Jerzy Leszczyński – Przede wszystkim zależy nam aby dodatkowo pobudzić i zaktywizować nasze mniejsze miejscowości, tworzyć miejsca integracji lokalnych społeczności.

Marszałek zwrócił też uwagę, że projekty zgłoszone do Programu są wnioskowane przez samych mieszkańców.
- To ludzie mieszkający w danej wsi czy miasteczku wiedza najlepiej co jest potrzebne dla podniesienia jakości życia społeczności, która przecież tworzą.

Członek zarządu Stefan Krajewski podkreślał, że celem nadrzędnym Programu jest aktywizacja obszarów wiejskich, a dofinansowanie, choć może nie tak duże jak przy innych projektach pozwala na podjęcie zadań, które nie otrzymały dotacji z innych źródeł.
- Wiemy, że wiele miejscowości liczyło na skorzystanie z wielofunduszowego wsparcia w ramach Leadera. Nie wszystkim się udało – mówił marszałek - Zdajemy sobie sprawę z ilości potrzeb i wiemy, że nawet dużo większe kwoty byłyby dobrze wykorzystane.

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego samorząd województwa realizuje po raz pierwszy. Skierowany jest do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z regionu, które mogły zgłosić zadania uprzednio wskazane przez sołectwa ze swojego terenu. Kwota dofinansowania jednego projektu to maksymalnie 10 tys. zł., pozostałą część (min. 50% kosztów inwestycji ) pokrywa gmina.

Do Programu zgłosiło się 70 gmin. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Co więcej, aby każdy z ubiegających się o dotację ją otrzymał, samorząd zwiększył pierwotnie zatwierdzony budżetu Programu o 150 tys. zł.

Kwota dofinansowania z budżetu samorządu województwa to 646 917,18 zł, a łączna szacowana wartość zadań wyniesie 1 704 822,88 zł.

[table]

Gmina

Reprezentanci

Nazwa zadania

Opis projektu

Szepietowo

Robert Lucjan Wyszyński – Burmistrz Szepietowa

Skarbnik Gminy- Anna Wiśniewska

Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojnach- Krupach

Planowane przedsięwzięcie obejmuje zakup zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią i piaskownicą oraz wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką.

Wysokie Mazowieckie

Krzysztof Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Skarbnik Gminy- Wojciech Ryszard Piekutowski

„Program odnowy wsi województwa podlaskiego”

Operacja obejmuje malowanie sali, kuchni, naprawę kominka oraz uzupełnienie ubytków w podłodze w budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Mystki Rzym oraz zakup sprzętu AGD do kuchni ( kuchnia gazowa, warnik 20l oraz 4 podgrzewacze elektryczne.

Kulesze Kościelne

Józef Grochowski – Wójt Gminy Kulesze Kościelne

Skarbnik Gminy - Ewa Klewinowska

„Wykonanie termomodernizacji i elewacji na budynku usługowym w Kalinowie Solkach”

Przedmiotem projektu jest docieplenie oraz elewacji budynku poprzez przyklejenie płyt styropianowych, położenie tynku elewacyjnego, wykonanie okładzin elewacyjnych z płytek okładzinowych oraz ułożenie paneli winylowych. Ponadto zostanie wymieniona stolarka okienna oraz wstawione zostaną nowe drzwi. Modernizacja budynku poprawi estetykę otoczenia oraz polepszy wykorzystanie obiektu przez lokalną społeczność.

Czyżew

Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa

Skarbnik Gminy- Renata Dmochowska

„Renowacja terenów rekreacyjnych- integracyjnych wraz z rozbudową altan w miejscowości Dąbrowa Wielka”

Inwestycja polega na renowacji miejsca rekreacyjno-integracyjnego poprzez remont i rozbudowę istniejącej altany, remont żurawia i ławek przy palenisku, remont stołu i ławek oraz remont bramy wejściowej i budowę ogrodzenia. Remontowane miejsce spotkań wraz z istniejącym już boiskiem do piłki nożnej stworzą kompleksowy teren rekreacyjno - integracyjny.

[/table]

(UMWP/foto Wojciech Oksztol/wrotapodlasia.pl)