piątek, 06 lipiec 2018 21:05

Najbardziej zadłużone gminy powiatu wysokomazowieckiego

Sokołowscy

Resort finansów przekazał dane o zadłużeniu poszczególnych gmin w przeliczeniu na mieszkańca na koniec 2017 r. W powiecie wysokomazowieckim najgorzej wypadła gmina Ciechanowiec.

Najbardziej zadłużoną gminą powiatu wysokomazowieckiego jest Ciechanowiec z ogólnym zadłużeniem 10 022 500 zł, gdzie na jednego mieszkańca kwota zadłużenia wynosi 1131 zł. Drugą pozycje w powiecie pod względem zadłużenia zajmuje gmina Nowe Piekuty z ogólnym długiem w wysokości 3 942 000 zł, gdzie kwota zobowiązań na jednego mieszkańca wynosi 989 zł.

Na trzecim miejscu znalazła się gmina Sokoły z wysokością zobowiązania 1 001 501 zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 173 zł długu.

Następnie kolejno:

  • gmina wiejska Wysokie Mazowieckie z ogólnym zadłużeniem 400 000 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca dług wynosi 74 zł.
  • gmina Klukowo z ogólnym zadłużeniem wysokości 300 225 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca dług wynosi 67 zł.
  • gmina Szepietowo z ogólnym zadłużeniem 377 869 zł, w przeliczeniu na jednego mieszkańca dług wynosi 53 zł.
  • gmina Czyżew z ogólnym zadłużeniem 2903, w przeliczeniu na jednego mieszkańca dług wynosi 0zł

Pozostałe gminy powiatu wysokomazowieckiego: Kobylin Borzymy, Kulesze Kościelne oraz gmina miejska Wysokie Mazowieckie nie mają żadnych zobowiązań.

Znalazły się one wśród 79 gmin kraju, które nie mają nawet złotówki zadłużenia.

Najbardziej zadłużoną gminą w Polsce są Ostrowice w województwie zachodniopomorskim z ogólnym długiem 46 914 717 zł, gdzie na jednego mieszkańca kwota zadłużenia wynosi 18 602 zł. Natomiast Warszawa ma najwyższy dług całkowity 5 126 113 106 zł, co daje 2 923 zł. w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Informacja resortu finansów została opracowana na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek samorządu terytorialnego po czterech kwartałach 2017 r. oraz danych GUS dotyczących liczby ludności według stanu na koniec 2016 r.

[table]

Miejscowość

 

Zobowiązania ogółem
4 kw 2017 (w zł)

 

Liczba ludności wg GUS

 

Kwota zobowiązania na mieszkańca (w zł)

SOKOŁY

1 001 501

5 790

173

Gmina wiejska WYSOKIE MAZOWIECKIE

400 000

5 397

74

SZEPIETOWO

377 869

7 075

53

CZYŻEW

2 903

6 469

0

WYSOKIE MAZOWIECKIE

0

9 415

0

KOBYLIN-BORZYMY

0

3 314

0

KULESZE KOŚCIELNE

0

3 127

0

CIECHANOWIEC

10 022 500

8 862

1 131

NOWE PIEKUTY

3 942 000

3 985

989

KLUKOWO

300 225

4 469

67

[/table]