ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Prawie 80 mln zł na lokalne inwestycje z Funduszu Polski Ład w powiecie wysokomazowieckim
Prawie 80 mln zł na lokalne inwestycje z Funduszu Polski Ład w powiecie wysokomazowieckim

Prawie 80 mln zł na lokalne inwestycje z Funduszu Polski Ład w powiecie wysokomazowieckim

stomadica wysokie mazowieckie

Ciechanowiec zagospodaruje tereny nad zalewem i wyremontuje miejski stadion. Gmina Czyżew zmodernizuje sieć wodociągową, a Szepietowo zbuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów. To tylko niektóre inwestycje z powiatu wysokomazowieckiego, które będą mogły zostać zrealizowane dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład. W pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych gminy otrzymały prawie 80 mln zł. W poniedziałek (15.11) odbyła się uroczystość wręczenia symbolicznych czeków samorządowcom.

- W skali kraju to łącznie ponad 23 mld złotych - mówił o Funduszu Polski Ład wiceminister Dariusz Piontkowski - Ogromne środki, które można by porównać z programami unijnymi (...). W powiecie wysokomazowieckim wszystkie gminy, które składały wnioski, otrzymały środki. Oczywiście nie wszystkie propozycje mogły być uwzględnione. Łącznie do gmin w powiecie wysokomazowieckim i do samego powiatu trafi prawie 80 mln złotych - dodał.

Lista inwestycji z pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu w powiecie wysokomazowieckim:

 • Powiat Wysokomazowiecki - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu - Etap II - 4 250 000 zł
 • Gmina Ciechanowiec - zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem w Ciechanowcu wraz z modernizacją Stadionu Miejskiego - 10,8 mln zł
 • Gmina Czyżew - modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czyżew wraz ze Stacją Uzdatniania Wody - 8 455 000 zł,
 • Gmina Klukowo - przebudowa dróg gminnych nr 108087B Stare Kostry-Stare Warele i nr 108064B Kapłań - Łuniewo Wielkie - 7 750 000 zł,
 • Gmina Kobylin - Borzymy - rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego na długości 4 647,27 km, na terenie gminy Kobylin-Borzymy - 5 225 000 zł,
 • Gmina Kulesze Kościelne - budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne - 4 750 000 zł, poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kulesze Kościelne - 990 000 zł,
 • Gmina Nowe Piekuty - budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna - 4 675 000 zł, budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty - 5,1 mln zł,
 • Gmina Sokoły - budowa boisk sportowych wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sokołach - 8,1 mln zł,
 • Gmina Szepietowo - budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowni kontenerowej w miejscowości Dąbrówka Kościelna – etap I - 6 835 000 zł,
 • Gmina Wysokie Mazowieckie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Michałki - 7 598 100 zł,
 • Miasto Wysokie Mazowieckie - budowa drogi publicznej między ul. Ludową a ul. Stadionową w Wysokiem Mazowieckiem - 3 374 500 zł.

Podczas poniedziałkowego spotkania samorządowcy odebrali również symboliczne czeki z kwotami będącymi uzupełnieniem subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Do gmin z powiatu wysokomazowieckiego (z wyłączeniem miasta Wysokie Mazowieckie) trafi na ten cel ponad 19.5 mln zł.

a9e5fd85

(info na podst. PUW/foto: PUW)

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk