wsa935x100

zebrowski2

primator202108

openmed2015b

Jabłonka Kościelna. Prezentacja albumu
foto: UG Wysokie Mazowieckie

Jabłonka Kościelna. Prezentacja albumu "Kapliczki i krzyże przydrożne materialne świadectwo wiary naszych przodków"

Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Jabłonce Kościelnej w dniu 27 lipca 2022 roku była miejscem w którym, odbyła się promocja albumu „Kapliczki i krzyże przydrożne materialne świadectwo wiary naszych przodków”. Publikacja to efekt pracy czteroosobowego zespołu: ks. Stanisława Ołowia, Agnieszki Idźkowskiej, Krzysztofa Krajewskiego i autora zdjęć Tomasza Sieńczuk.

Wydawcą albumu była Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej, a ks. kanonik Stanisław Ołów był gospodarzem spotkania promującego album. Wydruk wykonała Drukarnia Biały Kruk Milewscy sp.j. w Sobolewie. Wydanie zostało dofinansowane w wysokości 95% ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W spotkaniu udział wzięli księża proboszczowie: ks. dziekan Ryszard Niewiński (Wysokie Mazowieckie), ks. Andrzej Stypułkowki (Dąbrowa Wielka), ks. Stanisław Śliwowski (Dąbrówka Kościelna) ks. Zdzisław Dylnicki (Sokoły), ks. Krzysztof Konopka (Kulesze Kościelne) oraz ks. emeryt Stanisław Cichowski. Na uroczystość przybyli również Radni Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z Przewodniczący Sławomirem Misiewiczem, kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów gminy, sołtysi, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy gminy.

Podczas prezentacji albumu glos zabrali współautorzy publikacji, którzy przedstawili ideę jak i cele oraz metodologię opracowania. Ponieważ mieszkańcy gminy przynależą do 7 parafii, w ten sposób właśnie został podzielony album. Każda parafia zawiera krótki opis oraz zdjęcia, następnie w kolejności alfabetycznej zamieszczono krótką informację o danej miejscowości i informację o obiekcie sakralnym wraz ze zdjęciem. W ten sposób zostało opisane 145 obiektów sakralnych, znajdujących się przy drogach publicznych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie.

Po prezentacji albumu nastąpiła dyskusja, w której głos zabrała Sylwia Grochowska - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” oraz ks. Ryszard Niwiński - dziekan Wysokomazowiecki.

W dalszej części spotkania ks. Stanisław Ołów zaprosił wszystkich obecnych na degustację potraw regionalnych, przygotowanych przez KGW Jabłoneczka, KGW Świerczewianki i KGW Miodusianki. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał nieodpłatnie egzemplarz albumu.

Prezentację, którą prowadziła w ramach wolontariatu Emilia Borecka, toczyła się w miłej, radosnej i życzliwej atmosferze.

foto/info: UG w Wysokiem Mazowieckiem

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk