piątek, 31 maj 2019 19:24

KRUS. Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Sokołowscy
KRUS. Nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń foto: mapy google.com

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 czerwca 2019 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

 

Od 1 czerwca 2019 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

 • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.465 zł 70 gr,
 • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.436 zł 30 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 21 maja 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2019 r., które wynosiło 4.950 zł 94 gr.

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

[table]

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego

na dzień

1 czerwca 2019 r.

 

 1. emerytura i renta podstawowa
 2. najniższa emerytura

938 zł 97 gr

1.100 zł 00 gr

 1. dodatek pielęgnacyjny

222 zł 01 gr

 1. dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

333 zł 02 gr

 1. dodatek kombatancki

222 zł 01 gr

 1. dodatek z tytułu tajnego nauczania

222 zł 01 gr

 1. dodatek kompensacyjny

33 zł 30 gr

 1. dodatek dla sieroty zupełnej
 2. dodatek dla 100 - latka

417 zł 27 gr

4.003 zł 88 gr

 1. świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż

 

222 zł 01 gr

 1. świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż

222 zł 01 gr

 1. ryczałt energetyczny

171 zł 41 gr

 1. zasiłek pogrzebowy

4.000 zł 00 gr

 1. wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno - rentowego:

 

 

70%

3.465 zł 70 gr

130%

6.436 zł 30 gr

 1. kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
  i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%

599 zł 04 gr

 1. kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
  85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %

509 zł 22 gr

 

 

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

 

 1. zasiłek chorobowy za 1 dzień

10 zł 00 gr

 1. jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
 2. zasiłek macierzyński

809 zł 00 gr

 

1.000 zł 00 gr

[/table]