czwartek, 13 czerwiec 2019 13:40

Od przedszkolaka do seniora – dotacje dla mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego [foto]

Sokołowscy

Przedszkolaki z Nowych Piekut, uczniowie z technikum i seniorzy z Czyżewa, osoby niepełnosprawne z powiatu wysokomazowieckiego – to do nich są skierowane projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowy o dofinansowanie z podmiotami, które będą realizować te projekty podpisali dziś (13 czerwca br.) w Wysokiem Mazowieckiem Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego i wicemarszałek Marek Olbryś.

Podczas konferencji prasowej i uroczystego podpisania umów z beneficjentami RPO w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem marszałek Artur Kosicki podkreślał rolę dobrej współpracy między samorządami:

Te umowy to kolejny dowód na to, że jeśli jesteśmy razem, zgodnie współpracujemy, to możemy więcej. Dotyczy to zarówno współpracy między rządem a samorządem województwa, ale także między samymi samorządami – mówił marszałek.

Potwierdził to starosta powiatu Bogdan Zieliński: - Nasza współpraca jest wręcz modelowa, cenię sobie bardzo, że zarząd województwa dostrzega potrzeby płynące z Polski powiatowej.

Umowy na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego, które w czwartek podpisały władze województwa z beneficjentami wspomogą całą rzeszę mieszkańców powiatu wysokomazowieckiego.

W Czyżewie o nowe zajęcia wzbogaci swoją ofertę Klub Seniora – wartość projektu to ponad 450 tys. zł, dofinansowanie wynosi 426,3 tys. zł

- Utworzyliśmy Klub Seniora z programu rządowego Senior Plus, obecnie uczęszcza do niego 60 osób, ale wciąż zgłaszają się chętni – opowiadała Anna Bogucka, burmistrz Czyżewa. – Dzięki dotacji seniorzy będą mieli szerszą ofertę zajęć aktywizujących, wyjazdy integracyjne, zajęcia taneczne, kulinarne, wszystko to, co jest dla nich interesujące.

W tym samym mieście 130 uczniów i 11 nauczycieli z Technikum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego odbędą staże i praktyki zawodowe oraz ukończą kursy doskonalące. Realizatorem projektu jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze GAMMA. Wartość projektu wynosi 971,2 tys. zł, dofinansowanie to blisko 919 tys. zł.

Z kolei w gminie Nowe Piekuty 80 przedszkolaków z gminnych przedszkoli w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach będzie miało możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

- Z własnego, skromnego budżetu gminy nie mielibyśmy możliwości, by je sfinansować, dlatego uważam takie wsparcie za bardzo ważne – podkreślał Marek Kaczyński, wójt Nowych Piekut. Wartość tego projektu – 84,3 tys. zł, dotacja – 79,8 tys. zł.

Osoby niepełnosprawne z gmin powiatu wysokomazowieckiego (Sokoły, Wysokie Mazowieckie, Kulesze Kościelne, Ciechanowiec, Szepietowo, Czyżew, Nowe Piekuty, Kobylin - Borzymy), które korzystają z usług NZOZ MD Care w Dworakach-Staśkach będą miały – dzięki dotacji ponad 1,25 mln zł możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i wspomagającego.

- To będzie wypożyczalnia łóżek ortopedycznych z materacami przeciwodleżynowymi, chodzików, wózków, tego co niezbędne dla osób niepełnosprawnych – tłumaczył Mariusz Mikulski, realizator projektu „Centrum Wsparcia”, którego łączna wartość wynosi 1,3 mln zł. – Opieką chcemy objąć ok.50 pacjentów a także wykształcić pięciu asystentów osób niepełnosprawnych, by mogli wspomagać potrzebujących.

Wicemarszałek Marek Olbryś podczas spotkania z beneficjentami podkreślił, że zarząd województwa konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju.: - Małe Ojczyzny są dla nas oczkiem w głowie, dlatego je wspieramy, by rozwijały się jak najlepiej.

(źródło: Wrota Podlasia)