czwartek, 04 lipiec 2019 18:52

Wstępne wyniki matur w powiecie wysokomazowieckim

Sokołowscy
Wstępne wyniki matur w powiecie wysokomazowieckim foto: ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem

Tegoroczni maturzyści poznali dziś (04.07) wyniki egzaminu dojrzałości. W powiecie wysokomazowieckim zdawalność wyniosła 90 %. Jest to o 5% lepszy wynik niż w roku ubiegłym.

W województwie Podlaskim do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2019 roku przystąpiło 8 282 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Dla 83,6 % abiturientów egzamin dojrzałości zakończył się sukcesem. Najlepiej, wśród przedmiotów obowiązkowych wypadł język polski, najsłabiej zaś, podobnie jak w latach ubiegłych – matematyka.

W powiecie wysokomazowieckim do egzaminu przystąpiło 357 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, z czego 90% zdało.

W liceach na 189 osób zdawalność wyniosła 96%, natomiast w technikach spośród 168 absolwentów, egzamin maturalny zdało 84%. W kraju, na 247 230 maturzystów, egzamin zdało 80,5%.

Maturzyści, którzy nie zdali egzaminu, z jednego spośród zdawanych obowiązkowo przedmiotów mają prawo przystąpić do egzaminów poprawkowych, które odbędą się 20 i 21 sierpnia w całej Polsce. Z ponownym zdawaniem egzaminu dojrzałości do przyszłego roku będą musieli poczekać, ci abiturienci, dla których nie powiodło się na więcej niż jednym spośród zdawanych obowiązkowo egzaminów.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki z sesji poprawkowej będą udostępnione 11 września 2019 r.