poniedziałek, 22 lipiec 2019 18:16

Kradzieże, alkohol, chuligaństwo. Działania prewencyjne dzielnicowych [foto]

Sokołowscy
Kradzieże, alkohol, chuligaństwo. Działania prewencyjne dzielnicowych [foto] foto: KPP w Wysokiem Mazowieckiem

Wieloletnie doświadczenia mundurowych wskazują, że w sezonie letnim wzrasta między innymi liczba interwencji publicznych spowodowanych spożywaniem alkoholu. Pojawiają się kradzieże mienia z terenów ogródków działkowych, czy też niezgodne z prawem zachowania osób nieletnich. Z uwagi na to dzielnicowi przeprowadzają na terenie powiatu działania, które wpisują się w szereg akcji o charakterze prewencyjnym realizowane cyklicznie przez mundurowych, a sama obecność umundurowanych funkcjonariuszy – powoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa ich mieszkańców.

Według opinii mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez wysokomazowieckich policjantów, uciążliwe społecznie są czyny popełniane przez młodych ludzi. W ankietach wypełnianych na debatach społecznych, wymieniano między innymi chuligaństwo i wandalizm. Wskazywano też na zagrożenia związane z kradzieżami i niszczeniem mienia.

W celu zapobiegania tego typu zagrożeniom, dzielnicowi przeprowadzają szereg spotkań profilaktycznych oraz sprawdzają wyznaczone rejony służbowe i zwracają szczególną uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu, zakłócające porządek publiczny, a w późniejszych godzinach ciszę nocną czy też inne zachowania niezgodne z prawem.

Działanie te, realizowane są zarówno w formie patroli pieszych, jak i zmotoryzowanych. Podczas służby w patrolu pieszym, funkcjonariusze mają możliwość dotarcia także w rejony zbiorników wodnych, aby odwiedzić miejsca, gdzie nie zawsze dojedzie policyjny radiowóz.

Patrole piesze realizowane przez umundurowanych funkcjonariuszy pozytywnie wpływają na poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, jednak takie patrole nie mogą być wszędzie w tym samym czasie, dlatego tak ważna jest społeczna reakcja na wszelkie niezgodne z prawem zachowania innych osób. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo zależy od każdego mieszkańca. Jeśli widzimy grupy wandali, chuligańskie wybryki i inne niepokojące sytuacje, powiadamiajmy o tym fakcie Policję.

(KPP w Wysokiem Mazowieckiem)