wtorek, 23 lipiec 2019 13:20

Kolejne nowe drogi w Wysokiem Mazowieckiem [foto]

Sokołowscy
Kolejne nowe drogi w Wysokiem Mazowieckiem [foto] foto: UM Wysokie Mazowieckie

Obecnie trwają prace przy budowie drogi łączącej ulicę 1 Maja z ulicą Ludową, ale jeszcze w tym roku miejska infrastruktura drogowa powiększy się o kolejne ulice.

Jak informuje UM Wysokie Mazowieckie: - W piątek, 19 lipca 2019 roku Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie Jarosław Siekierko, podpisał dwie umowy z Prezesem ZWKiEC sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem Andrzejem Michalskim, na budowę nowej drogi zlokalizowanej przy stadionie miejskim oraz przebudowę istniejącej (ul. Podlaskiej). Wykonawcą wspomnianych inwestycji jest konsorcjum ZWKiEC sp. z o.o. oraz PRDM TRAKT sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem. 

67266313 2895407717142522 4079922127485009920 o

Budowa drogi przy Stadionie Miejskim, ma przede wszystkim na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście. Przewidziana do budowy ulica o nawierzchni asfaltowej, będzie znajdować się po lewej stronie Stadionu Miejskiego, obecnie jest tam plac utwardzony płytami drogowymi. W tej chwili, jedyną drogą obsługującą stadion, jest droga krajowa nr 66 (ul. 1 Maja). Ze względu na jej stan techniczny i natężenie ruchu, w trakcie imprez masowych organizowanych na stadionie, samochody parkują na sąsiednich ulicach osiedlowych, powodując poważne utrudnienia w ruchu i stwarzając zagrożenie zarówno dla ruchu kołowego jak i pieszego. Projekt nowej drogi zakłada budowę 62 miejsc postojowych ze stanowiskami dla niepełnosprawnych, budowę chodników, kanalizacji deszczowej, zjazdów, placu do zawracania, oświetlenia ulicznego oraz linii kablowej energetycznej w miejscu napowietrznej. Należy zauważyć, że droga ta będzie obsługiwała tereny usługowe i w przyszłości poprzez wybudowanie kolejnej, nowej drogi, połączy te obiekty z ul. Ludową. Wspomniana inwestycja rozładuje ruch w okolicach stadionu i poprawi skomunikowanie nowych terenów mieszkaniowych, jakich budowa planowana jest za stadionem.

66898408 2895408480475779 4039265670708330496 o

Druga inwestycja, to przebudowa odcinka istniejącej drogi gminnej – ulicy Podlaskiej. Ulica ta łączy miejscowość Michałki z miastem. Spełnia ważną funkcję w sieci dróg publicznych, przy niej funkcjonuje również SM Mlekovita II, duży zakład pracy oparty na transporcie. Występuje tu duże natężenie ruchu TIR-ów jak i samochodów osobowych pracowników. W miejscu tym nie ma parkingów, a samochody parkujące na poboczu drogi, stwarzają utrudnienia w ruchu. Zakres pracy do realizacji, to min. budowa 31 miejsc postojowych, budowa chodników, kanalizacji, oświetlenia ulicznego, zmiana części nawierzchni asfaltowej. Realizacja tego zadania wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa ruchu w okolicy SM Mlekovita II oraz poprawi jej przepustowości i nośności.

Realizacja powyższych prac jest możliwa dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt inwestycji to przeszło 2,7 mln zł. Planowane zakończenie prac, to listopad 2019 rok.

67061028 2895407373809223 2407117182707171328 o

(foto: UM Wysokie Mazowieckie)