ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Wręczenie symbolicznych czeków dla samorządów powiatu wysokomazowieckiego
foto: UMWP

Wręczenie symbolicznych czeków dla samorządów powiatu wysokomazowieckiego

stomadica wysokie mazowieckie

W dniu dzisiejszym (02.04.2024r.), przedstawiciele samorządów z województwa podlaskiego, w tym z powiatu wysokomazowieckiego, odebrali symboliczne czeki w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Cztery edycje autorskiego programu Samorządu Województwa Podlaskiego przyniosły wsparcie dla 119 gmin, na łączną kwotę 61 milionów złotych. 

Wsparcie, jakie otrzymały samorządy z naszego powiatu, przeznaczone będzie na szereg ważnych inwestycji, które mają na celu przede wszystkim poprawę infrastruktury edukacyjnej, sportowej, komunalnej i drogowej, a także zwiększenie efektywności energetycznej i dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.

Oto szczegóły dotyczące dofinansowania projektów z powiatu wysokomazowieckiego:

  • Gmina Sokoły: remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeńkach – 400 000 zł,
  • Gmina Wysokie Mazowieckie: przebudowa skrzyżowania dróg gminnych nr 107957B i 107923B w miejscowości Jabłonka-Świerczewo – 400 000 zł,
  • Gmina Nowe Piekuty: przebudowa i adaptacja części pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia dla dwóch szkół podstawowych – 600 000 zł,
  • Gmina Klukowo: modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Klukowie – 400 000 zł,
  • Gmina Ciechanowiec: przebudowa stadionu miejskiego – 400 000 zł,
  • Miasto Wysokie Mazowieckie: modernizacja stadionu miejskiego – 700 000 zł,
  • Gmina Kobylin-Borzymy: poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły podstawowej – 400 000 zł,
  • Powiat Wysokomazowiecki: modernizacja toalet w Liceum Ogólnokształcącym z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych – 700 000 zł,
  • Gmina Szepietowo: rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych, etap I – 400 000 zł,
  • Gmina Czyżew: poprawa gospodarki wodno-ściekowej, w tym przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz remont Stacji Uzdatniania Wody – 500 000 zł.

wm435354735473

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk