ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Parafie Ciechanowiec, Sokoły, Jabłonka Kościelna i Wyszonki Kościelne z dofinansowaniem [foto]
foto: UMWP

Parafie Ciechanowiec, Sokoły, Jabłonka Kościelna i Wyszonki Kościelne z dofinansowaniem [foto]

stomadica wysokie mazowieckie

W dniu 3 kwietnia 2024 roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyło się uroczyste przekazanie dotacji na prace przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Łączna kwota dotacji wyniosła 5,4 mln zł, a środki te zostaną przeznaczone na realizację prac remontowych, konserwatorskich oraz roboty budowlane. Marszałek województwa podlaskiego, Artur Kosicki, wraz z członkami zarządu i sejmiku województwa, przekazał symboliczne czeki beneficjentom. Dotacje zostały przyznane w ramach konkursu, którego celem jest dofinansowanie prac przy zabytkach. W bieżącym roku pula środków przeznaczonych na ten cel była rekordowo duża, co, jak podkreślał marszałek Kosicki, jest dowodem na przywiązywanie dużej wagi do tradycji i historii regionu.

W konkursie o dotacje wpłynęło łącznie 74 wnioski, z których 71 otrzymało pozytywną rekomendację. Wnioski dotyczyły w przeważającej mierze remontów obiektów sakralnych różnych wyznań. Dodatkowo, marszałek poinformował, że w latach 2019-2024 na remonty podlaskich zabytków pozyskano znaczne środki również z budżetu państwa i funduszy unijnych, łącząc wszystkie źródła finansowania na kwotę około 100 mln zł.

Wśród beneficjentów znalazły się także cztery parafie z powiatu wysokomazowieckiego, które otrzymały dofinansowanie na prace przy swoich zabytkowych obiektach. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu otrzymała 100 000 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie części nawy głównej kościoła, w tym konserwację sklepień i ścian wewnętrznych. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołach również otrzymała 100 000 zł na remont zabytkowego kościoła cmentarnego, w tym remont fundamentu, schodów zewnętrznych i posadzki. Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Jabłonce Kościelnej została dofinansowana kwotą 100 000 zł na renowację obrazu "Świętego Michała Archanioła", a prace będą obejmowały konserwację i restaurację. Ostatnia z parafii, pw. Narodzenia NMP w Wyszonkach Kościelnych, otrzymała 70 000 zł na remont dachu kaplicy cmentarnej.

foto: UMWP

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk