Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

ZUS wypłaca kolejne trzynastki

ZUS wypłaca kolejne trzynastki

stomadica wysokie mazowieckie

Pierwsi emeryci i renciście w województwie podlaskim otrzymali już z ZUS-u tzw. trzynastą emeryturę. Przed 1 kwietnia dotarła ona do ponad 7 tys. osób w łącznej kwocie 12,5 mln zł. W całym kraju dodatkowe świadczenie trafiło do blisko 913 tys. emerytów i rencistów, a suma płatności wyniosła ponad 1,6 mld zł. Kolejne terminy wypłat to 6., 10., 15., 20. i 25. kwietnia.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzynastą emeryturę wypłaca z urzędu wraz ze świadczeniem za kwiecień. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. Jeśli termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to wypłata realizowana jest wcześniej. Dlatego świadczeniobiorcy pobierający swoje emerytury czy renty 6 kwietnia także otrzymają przekazy i przelewy wcześniej, bo maksymalnie 5 kwietnia. W tym terminie „trzynastkę” w naszym regionie odbierze ok. 33 tys. osób, a kwota przekazanych świadczeń wyniesie 58,3 mln zł - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

- ZUS przygotowuje już kolejne terminy wypłat. W województwie podlaskim przekaże uprawnionym do połowy kwietnia 143 tys. trzynastek, na łączną kwotę ponad 254,5 mln zł – dodaje rzecznika.

W tym roku trzynasta emerytura to 1780,96 zł brutto. Z dodatkowego świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna. Kwota netto trzynastki jest uzależniona od wysokości pobieranego świadczenia podstawowego. Na przykład przy emeryturze 1 tys. zł brutto, emeryt otrzyma na „rękę” 1 586,67 zł, a przy świadczeniu wynoszącym minimum 2,5 tys. zł brutto i więcej - 1 406,67 zł.

Aby otrzymać trzynastkę, należy mieć ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych na dzień 31 marca tego roku i pobierać to świadczenie. Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć osoby otrzymujące m.in. emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk