Rolwit

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Prezes Mlekovity wskazuje na kluczowe czynniki pobudzenia popytu wewnętrznego w polskim mleczarstwie
foto: Mlekovita

Prezes Mlekovity wskazuje na kluczowe czynniki pobudzenia popytu wewnętrznego w polskim mleczarstwie

stomadica wysokie mazowieckie

Polskie mleczarstwo znalazło się w trudnej sytuacji rynkowej której konsekwencją może być likwidacja gospodarstw produkujących mleko, gdyż przy obecnej presji cenowej ze strony rynku zakłady przetwórcze nie są w stanie pokryć ceną skupu surowca rentowności gospodarstw rolnych. Rozwiązaniem tych trudności do natychmiastowego wprowadzenia są: przywrócenie zerowego podatku VAT na produkty mleczarskie, wprowadzenie dopłat do eksportu produktów mleczarskich z uwagi na bardzo silną złotówkę oraz likwidacja Funduszu Ochrony Rolnictwa.

1) Przywrócenie zerowego podatku VAT na produkty mleczarskie.

- Z końcem marca br. został wycofany zerowy VAT na żywność. Konieczność objęcia produktów mleczarskich podatkiem VAT wpływa na ceny na półkach sklepowych. W obecnej sytuacji zdecydowanie pomogłoby przywrócenie zerowej stawki VAT na produkty mleczarskie w trosce o konsumentów, byt polskiego mleczarstwa i całego polskiego rolnictwa. Zmiana stawki VAT jest szczególnie odczuwalna dla osób o niższych dochodach, bo żywność, w tym podstawowe produkty mleczarskie, stanowią znaczną część ich wydatkówmówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński.

2) Osłabienie kursu złotego lub wprowadzenie dopłat do eksportu produktów mleczarskich.

Zniesienie zerowej stawki VAT na żywność nałożyło się w czasie z relatywnie wysoko kształtującymi się notowaniami złotego. Polska waluta pozostaje silna w relacji do głównych walut świata. – Słabnący popyt i nadwyżki produkcyjne, których nie wchłonie polski rynek – wszystko to stanowi zagrożenie dla naszych dostawców – polskich rolników, którym musimy zagwarantować skup produkowanego przez nich surowca nawet w tak trudnej rynkowej sytuacji. Dlatego tak ważne jest ustabilizowanie na rynku walutowym, sprzyjające rentowności polskiego eksportu. Odpowiedzialny za politykę walutową Narodowy Bank Polski powinien wziąć pod uwagę trudną sytuację polskiego mleczarstwa i obniżyć stopy procentowe o minimum 2%, do poziomu, który nie groziłoby niszczeniem konkurencyjności polskiego eksportu mleczarskiego Inną drogą wsparcia mleczarstwa w tej trudnej sytuacji jest wprowadzenie dopłat do eksportu produktów mleczarskich.podkreśla Prezes Dariusz Sapiński.

3) Zawieszenie składek do Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Od 1 stycznia 2024 r. tzw. podmioty skupujące produkty rolne od rolników, mające status czynnych podatników VAT, mają naliczać i wnosić obowiązkowe wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa (FOR). – Rozumiejąc pobudki o utworzeniu funduszu, który dbałby o interesy polskich rolników, należy zauważyć, że obciążanie w obecnym trudnym czasie polskich spółdzielni mleczarskich wpływa na osłabienie ich konkurencyjności i w efekcie zamiast pomóc, może wręcz zaszkodzić polskiemu mleczarstwu. Dlatego zasadne jest, że w tak trudnym dla polskiego mleczarstwa okresie wpłaty na Fundusz Ochrony Rolnictwa powinny zostać zawieszone podkreśla Prezes Dariusz Sapiński.

Biuro Prasowe MLEKOVITA

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk