ziarnomax

Rolwit

hr studio

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Chcesz zachować ciągłość wypłaty 800 plus? Złóż wniosek do końca kwietnia

Chcesz zachować ciągłość wypłaty 800 plus? Złóż wniosek do końca kwietnia

stomadica wysokie mazowieckie

Ponad 83 tys. wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy wysłali mieszkańcy województwa podlaskiego. W całym kraju ZUS przyjął ponad 2,9 mln wniosków. Jeżeli rodzice nie chcą mieć przerwy w wypłacie 800 plus, powinni złożyć wniosek do ZUS-u najpóźniej do 30 kwietnia. Wówczas Zakład wypłaci pieniądze jeszcze w czerwcu, pod warunkiem że dokumenty będą kompletne i prawidłowo wypełnione.

Na obecny okres świadczeniowy, który potrwa jeszcze do końca maja 2024 r., rodzice w Podlaskiem złożyli blisko 143 tys. wniosków, w całym kraju 5,1 mln. Mieszkańcy województwa podlaskiego tylko w tym roku otrzymali już 486 mln zł na swoje dzieci, a w całym kraju ponad 16,7 mld zł.

Nowy okres wypłat 800 plus rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Wnioski na nowy okres rozliczeniowy przyjmowane są od 1 lutego 2024 r. wyłącznie elektronicznie. Rodzice mają do wyboru kilka kanałów, za pomocą których mogą przekazać formularze: aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia. Pierwsze wypłaty 800 plus, dla uprawnionych, którzy dotrzymają kwietniowego terminu złożenia wniosku, zostaną przekazana w czerwcu.

Co zrobić, by zachować ciągłość wypłaty

- Warto wypełnić wniosek jak najszybciej i nie zwlekać z jego wysłaniem. Im później dokument trafi do ZUS-u, tym dłużej rodzic czy opiekun będzie musiał czekać na przekazanie przez ZUS pieniędzy na konto. Jeżeli prawidłowo wypełniony wniosek wpłynie do końca kwietnia, świadczenie zostanie wypłacone jeszcze w czerwcu, jeżeli do końca maja – wówczas przelew trafi do 31 lipca z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast do 31 sierpnia zostaną wypłacone pieniądze dla wniosków złożonych w czerwcu. Zakład wypłaci wsparcie wraz z wyrównaniem za czerwiec i lipiec, ale trzeba wiedzieć o tym, że przez czerwiec i lipiec nie będzie przelewów 800 plus na konto – mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

- Należy pamiętać o tym, że jeśli rodzic czy opiekun spóźni się z terminem i wniosek o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, złoży po 30 czerwca, to nie otrzyma wyrównania od czerwca – przypomina rzeczniczka. Świadczenie będzie przyznane od miesiąca złożenia formularza. Na przykład, jeśli wniosek wpłynie w lipcu, to rodzic straci świadczenie za czerwiec, a wypłata pieniędzy dotrze na konto dopiero do 30 września. Warto, więc pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.

Opieka naprzemienna i nowo narodzone dziecko

W przypadku nowo narodzonego dziecka rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobi to w tym terminie, to otrzyma świadczenie z wyrównaniem od dnia urodzenia dziecka. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej, lub w pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18. roku życia. Wynosi 800 zł miesięcznie, a w przypadku opieki naprzemiennej po 400 zł otrzyma każdy z rodziców.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk