Rolwit

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o 800 plus
foto: freepik.com

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o 800 plus

stomadica wysokie mazowieckie

Program „Rodzina 800+” służy częściowemu pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. Ułatwia opiekę nad nim i zaspokaja jego niektóre potrzeby życiowe. W roku świadczeniowym 2023/2024 ze wsparcia skorzystało 5,1 mln dzieci, w województwie podlaskim 143 tys.

31 maja kończy się aktualnie obowiązujący okres wypłat 800 plus. Wnioski na kolejny okres przyjmowane są już od 1 lutego. Formularze składane są tylko elektronicznie przez PUE ZUS, za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, lub aplikacji mZUS, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych takich jak np. smartfon czy tablet. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło ponad 60 proc. wniosków - 3 mln w całym kraju, w regionie 87,5 tys. Wypłata świadczeń na nowy okres rozpocznie od czerwca.

Komu świadczenie przysługuje, a komu nie?

Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jest jednak pewna grupa osób, którym świadczenie nie będzie przysługiwać. W tym gronie są rodzice, których dziecko pozostaje w związku małżeńskim, a także gdy dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej. 800 plus nie będzie również przysługiwać na pełnoletnie dziecko, które ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (dotyczy to kobiety, która wyszła za mąż po ukończeniu 16 lat). Nie należy się także w sytuacji, gdy członek rodziny otrzymuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowskich UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Kiedy ZUS wypłaci świadczenie?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. można złożyć maksymalnie do 30 czerwca br. Jednak od daty złożenia wniosku z wymaganymi dokumentami zależy termin ustalenia prawa i wypłaty świadczenia. „Jeśli rodzic złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2024 r. to ZUS przekaże należne śrwiaczenie do 30 czerwca 2024 r., co oznacza, że rodzic zachowa ciągłość wypłaty świadczenia 800 plus. W przypadku, gdy formularz zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. ” – wyjaśnia rzeczniczka.

Gdzie sprawdzić korespondencję z ZUS-u?

Co istotne pisma, informacje i decyzje dotyczące świadczenia 800 plus są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, nawet jeśli wniosek był składany innymi kanałami. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma konta na PUE ZUS, to Zakład założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk