środa, 11 wrzesień 2019 18:59

Wysokie Mazowieckie. Droga krajowa nr 66 - jest porozumienie w sprawie realizacji

Sokołowscy
Wysokie Mazowieckie. Droga krajowa nr 66 - jest porozumienie w sprawie realizacji foto: UM Wysokie Mazowieckie

W dniu wczorajszym (10.09.2019r) w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku podpisane zostało trójstronne porozumienie określające zasady realizacji robót i nadzoru oraz finansowania przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi krajowej Nr 66 – przejście przez Wysokie Mazowieckie od km 18+560 do km 22+500”.

Miasto Wysokie Mazowieckie reprezentował Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko. Z ramienia PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna porozumienie podpisał Dyrektor Generalny Oddziału PGE Białystok Jarosław Dzięgielewski. Zarządcę drogi Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad reprezentował Dyrektor Oddziału Białystok Wojciech Borzuchowski.

Podpisanie porozumienia otwiera drogę do rozpoczęcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wstępna zakładana data rozpoczęcia długo oczekiwanej przebudowy drogi DK 66 to kwiecień 2020r., a zakończenie listopad 2021r.

Dzięki długoletnim zabiegom zostanie przebudowana droga, która obecnie jest w najgorszym stanie technicznym w mieście, dzięki czemu wzrośnie bezpieczeństwo i przepustowość ruchu w Wysokiem Mazowieckiem.

(info: UM Wysokie Mazowieckie)