Treść ogłoszenia

Opis ogłoszenia: Zajmujemy się pomocą Osobom Poszkodowanym w wypadkach i innych zdarzeniach losowych oraz ich rodzinom w uzyskaniu możliwie wysokich kwot odszkodowań z tytułu szkód powstałych m.in. wskutek takich zdarzeń jak:
- wypadek komunikacyjny,
- wypadek w pracy,
- wypadek w gospodarstwie rolnym,
- błąd medyczny,
- śmierć osoby bliskiej na skutek wypadku,
- oraz w wielu innych przypadkach.

Reprezentujemy naszych Klientów wobec ubezpieczycieli, instytucji publicznych, jak i osób prywatnych, zarówno na drodze polubownej, jak również przed sądami powszechnymi.
Klient nasz nie ponosi kosztów wstępnych, wynagrodzeniem naszym jest honorarium tylko po wyegzekwowaniu świadczeń.

tel. 500 896 135
[zabronione]kancelaria-lomza.pl
https://[zabronione]facebook.com/Universus-Kancelaria-Prawno-Odszkodowawcza-141753536000688/

Kontakt

Telefon: 500 896 135
E-mail: kancelaria_lomza@vp.pl
Miejscowość: Łomża
Odszkodowania powypadkowe. Pomoc prawna