Rolwit

reklama partneragd

hr studio

wmjsr022024

Mięsny Zakątek

openmed2015b

Treść ogłoszenia: Gminna Spółdzielnia Zaręby Kościelne
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY na sprzedaż
nieruchomości - bazy o powierzchni 3871 m² (działka Nr 260/1, 260/8, 260/6) wraz z budynkami: budynek biura o pow. 175,82 m², magazyn zbożowy o pow. 248,20 m², magazyn paszowy o pow. 396,25 m², sklep elektryczny o pow. 47,55 m² położonej w centrum miejscowości Zaręby Kościelne ul. Kowalska 3.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 999 000,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 29-05-2024 r. o godz 11:00 w biurze Gminnej Spółdzielni w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
9 990,00 zł na rachunek bankowy Spółdzielni w Banku Spółdzielczym
Nr 79 8923 1050 0800 0097 2008 0002 w terminie do dnia 28-05-2024r. do godziny 24:00(data wpływu na konto Spółdzielni)
Wpłacone wadium będzie zaliczone uczestnikowi, który wygra przetarg na poczet nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom będzie zwrócone na podane kont

Kontakt

Telefon: 862706006
Email: gszareby@wp.pl
Miejscowość: Zaręby Kościelne
nopic

© 2024 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk