Treść ogłoszenia

Opis ogłoszenia: Oferujemy nadzór i doradztwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkolenia okresowe BHP dla:
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (w formie seminarium lub e-learningu)
- pracowników administracyjno – biurowych (w formie seminarium lub e-learningu)
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych.

Praktyczne szkolenia p.poż z użyciem podręcznego sprzętu gaśniczego.

Ponadto wykonujemy opracowania:
- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
- dokumentacji bhp i p.poż - procedur i instrukcji.
Udział w postępowaniach wypadków przy pracy.

Kontakt

Telefon: 506 212 171
Miejscowość: Wysokie Mazowieckie
nopic