wsa935x100

zebrowski2

primator202108

openmed2015b

Dom Kultury+ w Gminie Czyżew

Dom Kultury+ w Gminie Czyżew

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie otrzymał w roku 2022 dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie: - Otrzymaliśmy 9.500,00 zł na przeprowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych w naszej gminie. Raport z diagnozy dostępny jest na stronie www.gokczyzew.pl w artykule „Dzieje się w Gminie Czyżew!”. Dziękujemy wszystkim za udział w badaniu potencjału i potrzeb kulturotwórczych mieszkańców Ziemi Czyżewskiej.

Szczegóły nt. przebiegu projektu oraz informacje w linku poniżej:

https://www.gokczyzew.pl/promowane/838-dzieje-sie-w-czyzewie

foto: GOK Czyżew

© 2010 Wysokomazowiecki24. Projekt i wdrożenie Kamaxmedia Karol Maksimczuk